Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Ogłoszenia

Konkursy

Konkurs ofert na wykonanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz pacjentów i pracowników Centrum

2024-05-23 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2024-05-28 Ogłoszenie po modyfikacji - zmiana terminu składania i otwarcia ofert (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - po modyfikacji (PDF) Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - po modyfikacji (PDF)


Konkurs ofert na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz internetu mobilnego

2024-05-14 OGŁOSZENIE (PDF) Załączniki (PDF)

2024-05-17 Modyfikacja ogłoszenia - zmiana terminu składania i otwarcia oferty (PDF) Modyfikacja załącznika nr 3 do ogłoszenia - dostarczenie sprzętu i cena abonamentu (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2024-05-23 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2024-05-24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs ofert na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych dotyczących zadania budowlanego polegającego na budowie budynku przeznaczonego na placówkę zapewniającą dzienną opiekę dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, na należącej do Zamawiającego nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Wielickiej 267

2024-04-26 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2024-05-08 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2024-05-10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Przetarg nieograniczony na sprzedaż sprzętu medycznego i innego sprzętu (nr 2)

2024-04-09 Ogłoszenie (PDF) Regulamin przetargu (PDF) Załącznik nr 1 do Regulaminu (PDF) Załącznik nr 2 do Regulaminu (PDF)

2024-04-23 Informacja o rozstrzygnięciu (PDF)


Przetarg nieograniczony na sprzedaż sprzętu medycznego i innego sprzętu

2024-02-15 Ogłoszenie (PDF) Regulamin przetargu (PDF) Załącznik nr 1 do Regulaminu (PDF) Załącznik nr 2 do Regulaminu (PDF)

2024-03-19 Informacja o rozstrzygnięciu (PDF)


konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – świadczeń pielęgniarskich

2024-02-01 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2024-02-19 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie konserwacji oraz utrzymania w sprawności technicznej dźwigów osobowych i towarowych

2024-01-23 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2024-01-25 Załączniki po modyfikacji (PDF)

2024-01-29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - lekarskich z dziedziny: psychiatria

2024-01-11 Ogłoszenie (PDF) Załącznik nr 1 (PDF) Załącznik nr 2 (PDF)

2024-01-25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – świadczeń pielęgniarskich będących częścią programu realizującego turnusy opieki wytchnieniowej w ramach finansowanego z Funduszu Solidarnościowego Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - pobyt całodobowy

2024-01-11 Ogłoszenie (PDF) Załącznik nr 1 (PDF) Załącznik nr 2 (PDF)

2024-01-25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Koordynowana Opieka Szkolna

2023-12-21 Ogłoszenie o konkursie 2024 (PDF) Załącznik 1 do ogłoszenia - Formularz ofertowy 2024 (PDF) Załącznik 2 do ogłoszenia - Wzór umowy (PDF) Załącznik nr 1 do umowy - Wykaz szkół i placówek specjalnych (PDF) Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram udzielania świadczeń (PDF) Załącznik nr 3 do umowy (PDF)

2023-12-29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – świadczeń pielęgniarskich

2023-12-14 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2023-12-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs ofert na usługi ubezpieczeniowe

2023-12-07 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2023-12-11 Modyfikacja ogłoszenia - zmiana terminu składania i otwarcia ofert w I etapie (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2023-12-12 Pytania i odpowiedzi 2 (PDF) Pytania i odpowiedzi 3 (PDF)

2023-12-14 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 3 (PDF)

2023-12-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1 i 2 (PDF)

2023-12-18 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 2 (PDF)


Konkurs ofert na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie różnych produktów rehabilitacyjnych i medycznych

2023-11-24 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2023-11-28 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2023-12-01 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF)


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – świadczeń pielęgniarskich

2023-11-14 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2023-11-24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs ofert na prace remontowe polegające na doklejeniu wykładziny ściennej obiektowej (homogenicznej) PCV do istniejącej w budynku Pawilonu nr 5 Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie (nr 2)

2023-11-06 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2023-11-08 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2023-11-10 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2023-11-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs ofert na prace remontowe polegające na doklejeniu wykładziny ściennej obiektowej (homogenicznej) PCV do istniejącej w budynku Pawilonu nr 5 Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

2023-10-24 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2023-11-03 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF)


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – świadczeń pielęgniarskich

2023-10-17 Ogłoszenie (PDF) Załaczniki (PDF)

2023-10-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - lekarskich z dziedziny: medycyna paliatywna, radiologia

2023-09-25 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2023-09-29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - świadczeń pielęgniarskich (Zakończony)

2023-09-15 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2023-10-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę wkładów drukujących i artykułów biurowych

2023-09-13 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2023-09-21 Cena wywoławcza w części nr 2 (PDF) Informacja o II etapie (PDF) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1 (PDF)

2023-09-22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 2 (PDF)


Konkurs lekarz medycyny paliatywnej i lekarz radiolog

2023-09-12 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2023-09-21 Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania (PDF)


Konkurs ofert na wykonywanie testów specjalistycznych RTG

2023-05-31 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2023-06-05 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2023-06-06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Pisemny przetarg nieograniczony na najem powierzchni użytkowej przeznaczonej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

2023-05-31 Ogłoszenie (PDF) Regulamin (PDF) Załączniki (PDF)

2023-06-07 Informacja o rozstrzygnięciu (PDF)


Konkurs Lekarz Neurolog

2023-05-24 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2023-06-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert (PDF)


Konkurs ofert na ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych

2023-05-17 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2023-05-23 Modyfikacja Ogłoszenia - zmiana terminu składania i otwarcia ofert w I etapie (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2023-05-25 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2023-05-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: sprawowania opieki medycznej dla uczniów szkół i placówek specjalnych, dla których Gmina Miejska Kraków jest organem prowadzącym

2022-12-21 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2022-12-29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs ofert na wykonanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz pacjentów i pracowników Centrum

2022-12-09 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2022-12-15 Modyfikacja Ogłoszenia - zmiana terminów składania i otwarcia ofert (PDF) Zał. nr 3 do Ogłoszenia po modyfikacji (PDF)

2022-12-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs ofert na usługi ubezpieczeniowe w zakresie: 1) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (rozszerzone o zakres zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi), 2) dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, 3) ubezpieczenia majątkowego

2022-12-08 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2022-12-14 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2022-12-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich

2022-11-28 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2022-12-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa artykułów biurowych i wkładów drukujących

2022-09-01 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2022-09-12 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2022-09-14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Koordynowana Opieka Szkolna

2022-08-22 Ogłoszenie o konkursie (PDF) Załącznik 1 do ogłoszenia - Formularz ofertowy (PDF) Załącznik 2 do ogłoszenia Wzór umowy 2022 r (PDF) Załącznik nr 1 do umowy - Wykaz szkół i placówek specjalnych (PDF) Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram udzielania świadczeń (PDF) Załącznik nr 3 do umowy (PDF)

2022-08-31 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty (PDF)


Dostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT

2022-07-29 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2022-08-08 Zał. nr 1 do umowy (PDF) Zał. nr 2 do Ogłoszenia po modyfikacji (PDF) Zał. nr 3 do Ogłoszenia (PDF)

2022-08-12 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2022-08-16 Modyfikacja Ogłoszenia - zmiana terminów składania i otwarcia ofert (PDF)

2022-08-19 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2022-09-01 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa artykułów biurowych

2022-06-02 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2022-06-15 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2022-06-17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych

2022-05-16 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2022-05-19 Modyfikacja Ogłoszenia - zmiana terminów składania i otwarcia ofert (PDF) Modyfikacja Załącznika nr 2 do Ogłoszenia (PDF)

2022-05-20 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2022-05-25 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2022-05-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Realizacja usługi polegającej na opracowaniu projektu graficznego, składzie, redakcji, przygotowaniu do druku i druku wydawnictw dla opiekunów osób niesamodzielnych w ramach projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

2022-04-22 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2022-05-23 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz internetu mobilnego

2022-04-11 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2022-04-25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa produktów farmaceutycznych (hydroksyzyna)

2022-03-28 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2022-03-30 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2022-04-04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa wkładów drukujących

2022-03-04 Ogłoszenie (PDF) Załaczniki (PDF)

2022-03-11 Modyfikacja Ogłoszenia - zmiana terminu składania i otwarcia ofert (PDF)

2022-03-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem za kwotę 75.636,09 zł brutto

2022-03-02 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2022-03-09 Ilość wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2022-03-11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Sprawowanie opieki medycznej dla uczniów szkół i placówek specjalnych

2021-12-21 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2021-12-29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs ofert na usługi ubezpieczeniowe w zakresie: 1) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (rozszerzone o zakres zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi), 2) dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, 3) ubezpieczenia majątkowego

2021-12-07 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2021-12-13 Modyfikacja Ogłoszenia (PDF)

2021-12-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Przetarg pisemny, nieograniczony na wynajem jednego lokalu użytkowego przeznaczonego na cele handlowe w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

2021-11-24 Ogłoszenie (PDF) Regulamin przetargu (PDF) Załącznik nr 1 (PDF) Załącznik nr 2 (PDF)

2021-12-10 Informacja o rozstrzygnięciu (PDF)


Konkurs na stawnowsisko Pielęgniarki Oddziałowej

2021-11-22 Ogłoszenie (PDF)


Dostawa wraz z montażem kotłów warzelnych gazowych (2 szt.) i klimatyzatorów (3 szt.)

2021-11-16 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2021-11-18 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Rzut pomieszczeń: nr 2 - kuchnia zimna, nr 3 - obieralnia (PDF) Rzut pomieszczenia: nr 1 - kuchnia właściwa (PDF)

2021-11-19 Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2021-11-22 Modyfikacja Ogłoszenia - nowe terminy składania i otwarcia ofert (PDF) Pytania i odpowiedzi 3 (PDF)

2021-11-23 Pytania i odpowiedzi 4 (PDF)

2021-11-25 Pytania i odpowiedzi 5 (PDF)

2021-11-26 Cena wywoławcza - część nr 2 (PDF) Informacja o II etapie - część nr 2 (PDF) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 1 (PDF)

2021-11-30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 2 (PDF)


Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

2021-11-03 Ogłoszenie (PDF)


Wykonanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz pacjentów i pracowników Centrum

2021-08-30 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2021-09-06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa artykułów biurowych oraz wkładów drukujących

2021-08-25 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2021-09-01 Modyfikacja Ogłoszenia - zmiana terminu składania i otwarcia ofert (PDF) Modyfikacja załącznika nr 1 do Ogłoszenia (PDF) Modyfikacja załącznika nr 3 do Ogłoszenia (PDF)

2021-09-06 Cena wywoławcza w części nr 2 (PDF) Informacja o II etapie w części nr 2 (PDF) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1 (PDF)

2021-09-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 2 (PDF)


Sprawowanie opieki medycznej dla uczniów szkół i placówek specjalnych.

2021-08-17 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2021-08-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa komputerów z drukarkami

2021-07-30 Ogloszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2021-08-05 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2021-08-11 Zmiana terminów - informacja o I i II etapie (PDF)

2021-08-13 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2021-08-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych (nr 4) w związku z realizacją projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT

2021-07-08 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2021-07-28 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF)


Przetarg pisemny, nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na cele gastronomiczno-handlowe w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

2021-06-25 Ogłoszenie (PDF) Regulamin przetargu (PDF) Załącznik nr 1 (PDF) Załącznik nr 2 (PDF)

2021-07-02 Informacja o rozstrzygnięciu (PDF)


Usługi szkoleniowe realizowane przez pielęgniarkę i fizjoterapeutę w związku z realizacją projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT

2021-06-14 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2021-06-29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych (nr 3) w związku z realizacją projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT

2021-06-09 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2021-06-23 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych (nr 2) w związku z realizacją projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT

2021-05-27 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2021-06-09 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z realizacją projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT

2021-05-17 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2021-05-25 Modyfikacja ogłoszenia - zmiana terminu składania i otwarcia ofert! (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2021-05-27 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF)


Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu szczepień przeciwko COVID-19 w punktach szczepień powszechnych utworzonych w ramach Narodowego Programu Szczepień

2021-04-15 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2021-04-19 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2021-04-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Świadczenie usług ISDN 30B+D i usług dostępu do Internetu, przy spełnieniu wymagań wskazanych w opisie wymagań i warunków technicznych

2021-04-09 OGŁOSZENIE (PDF) Załączniki (PDF)

2021-04-19 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego za kwotę 36.918,00 zł brutto

2021-02-16 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2021-02-19 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2021-02-23 Modyfikacja ogłoszenia (PDF)

2021-02-26 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF) Modyfikacja2 ogłoszenia (PDF)

2021-03-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Sprawowanie opieki medycznej dla uczniów szkół i placówek specjalnych.

2021-01-08 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2021-01-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Usługi ubezpieczeniowe w zakresie: 1) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (rozszerzone o zakres zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi), 2) dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, 3) ubezpieczenia majątkowego

2020-12-04 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2020-12-11 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2020-12-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa komputerów z drukarkami

2020-11-23 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2020-11-27 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2020-12-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Sprawowanie opieki medycznej dla uczniów szkół i placówek specjalnych

2020-08-12 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2020-08-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Usługi szkoleniowe realizowane przez pielęgniarkę

2020-07-03 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2020-07-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Wykonanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz pacjentów i pracowników Centrum

2020-06-02 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2020-06-10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa jaj

2020-04-30 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2020-05-08 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2020-05-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

2020-03-18 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2020-03-27 Cena wywoławcza (PDF) Informacja II etapie (PDF)

2020-04-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Realizacja usługi polegającej na opracowaniu projektu graficznego, składzie, redakcji, przygotowaniu do druku i druku wydawnictw dla opiekunów osób niesamodzielnych w ramach projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

2020-03-12 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2020-03-16 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2020-03-17 Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2020-03-18 Pytania i odpowiedzi 3 (PDF)

2020-03-31 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Realizacja robót polegających na wykonaniu okablowania sieci komputerowej w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

2020-03-02 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2020-03-09 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2020-03-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu żywienia pozajelitowego (3) na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

2020-02-13 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2020-02-25 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF)


Świadczenie usług w zakresie konserwacji oraz utrzymania w sprawności technicznej dźwigów osobowych i towarowych

2020-01-28 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2020-02-05 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2020-02-10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego (6 szt. podnośników) do wspomagania przewożenia pacjenta

2020-01-28 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2020-01-31 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2020-02-03 Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2020-02-04 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2020-02-06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu żywienia pozajelitowego (2) na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

2019-12-23 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2020-01-02 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF)


Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu żywienia pozajelitowego na rzecz pacjentów Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

2019-12-13 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2019-12-23 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF)


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: sprawowania opieki medycznej dla uczniów szkół i placówek specjalnych, dla których Gmina Miejska Kraków jest organem prowadzącym

2019-12-13 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2019-12-23 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Usługi ubezpieczeniowe w zakresie: 1) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (rozszerzone o zakres zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi), 2) dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, 3) ubezpieczenia majątkowego

2019-11-29 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2019-12-03 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2019-12-05 Modyfikacja ogłoszenia - zmiana terminów składania i otwarcia ofert w I i II etapie (PDF)

2019-12-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa urządzeń kuchennych wraz z montażem - część 2

2019-11-04 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2019-11-06 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2019-11-07 Modyfikacja załącznika nr 2 do Ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2019-11-13 Zawiadomienie o odwołaniu konkursu (PDF)


Realizacja usług nagrań audio-wideo konferencji organizowanych w ramach projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

2019-10-30 OGŁOSZENIE (PDF) ZAŁĄCZNIKI (PDF)

2019-11-04 Pytania i odpowiedzi (PDF)

2019-11-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs ofert na wybór moderatora na konferencję organizowaną w ramach projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

2019-10-25 OGŁOSZENIE (PDF) ZAŁĄCZNIKI (PDF)

2019-11-04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa urządzeń kuchennych wraz z montażem

2019-10-21 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2019-10-24 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2019-10-28 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2019-10-30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Wykonanie materiałów dydaktyczno-informacyjnych dla uczestników konferencji organizowanych w ramach projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

2019-10-18 OGŁOSZENIE (PDF) ZAŁĄCZNIKI (PDF)

2019-10-31 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

2019-11-04 Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs ofert na wybór prelegentów na konferencję organizowaną w ramach projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

2019-10-16 OGŁOSZENIE (PDF) ZAŁĄCZNIKI (PDF)

2019-10-17 ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA (PDF) ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA- ZAŁĄCZNIKI (PDF)

2019-11-05 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa i montaż żaluzji na potrzeby konferencji organizowanych w ramach projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

2019-09-27 OGŁOSZENIE (PDF) ZAŁĄCZNIKI (PDF)

2019-10-02 Pytania i odpowiedzi (PDF)

2019-10-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa sprzętu nagłośnieniowego sali konferencyjnej wraz z montażem, podłączeniem i konfiguracją systemu na potrzeby konferencji organizowanych w ramach projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

2019-09-27 OGŁOSZENIE (PDF) ZAŁĄCZNIKI (PDF)

2019-10-01 Pytania i odpowiedzi (PDF)

2019-10-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa urządzenia do klimatyzacji wraz z montażem na potrzeby konferencji organizowanych w ramach projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

2019-09-27 OGŁOSZENIE (PDF) ZAŁĄCZNIKI (PDF)

2019-10-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa mebli na potrzeby konferencji organizowanych w ramach projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

2019-09-27 OGŁOSZENIE (PDF) ZAŁĄCZNIKI (PDF)

2019-10-02 Pytania i odpowiedzi (PDF)

2019-10-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

2019-10-16 Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

2019-09-16 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2019-09-19 Pytania i odpowiedzi (PDF)

2019-10-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa paliwa oraz artykułów motoryzacyjnych do pojazdów MCO

2019-09-12 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2019-09-17 Zmiana Ogłoszenia-zmiana terminów składania i otwarcia ofert w I i II etapie (PDF)

2019-09-19 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2019-09-20 Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2019-09-25 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o 2 etapie (PDF)

2019-10-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Stworzenie portalu projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

2019-09-12 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2019-09-23 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

2019-09-04 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2019-09-13 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF)


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: sprawowania opieki medycznej dla uczniów szkół i placówek specjalnych, dla których Gmina Miejska Kraków jest organem prowadzącym

2019-07-24 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2019-08-05 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki w Krakowie leków, opatrunków i innych materiałów na potrzeby: szkoleń indywidualnych i placówki dziennej opieki w związku z realizacją projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - zit

2019-07-18 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2019-07-26 Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu (PDF)


Konkurs ofert na dostawę płynów infuzyjnych

2019-07-17 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2019-07-22 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2019-07-24 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2019-07-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Usługi szkoleniowe realizowane przez rehabilitanta (fizjoterapeutę)

2019-07-09 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2019-07-17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Usługi szkoleniowe i prowadzenie grup wsparcia, realizowane przez psychologa

2019-07-09 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2019-07-17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki w Krakowie leków, opatrunków, środków dezynfekcyjnych i innych materiałów na potrzeby: szkoleń indywidualnych i placówki dziennej opieki w związku z realizacją projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - zit

2019-07-08 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2019-07-11 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2019-07-17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 1, 4, 5 i 6) i unieważnieniu postępowania (część nr 2, 3 i 7) (PDF)


Konkurs ofert na dostawę warzyw i owoców

2019-06-07 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2019-06-12 Cena wywoławcza - części nr 1 - 3 (PDF) Informacja o II etapie - części nr 1 - 3 (PDF) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 4 (PDF)

2019-06-14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 1, 2 i 3 (PDF)


Pisemny przetarg nieograniczony na wynajem części nieruchomości pod nośniki reklamowe w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

2019-05-17 Ogłoszenie (PDF) Regulamin (PDF) Załącznik nr 1 (PDF) Załącznik nr 2 (PDF)

2019-05-27 Rozstrzygnięcie (PDF)


Konkurs ofert na dostawę paliwa do pojazdu w ramach projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - zit

2019-05-02 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2019-05-07 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2019-05-10 Pytania i odpowiedzi 2 (PDF) Sprostowanie pytań i odpowiedzi 1 (PDF) Zawiadomienie o modyfikacji treści ogłoszenia - załącznik nr 2 do Ogłoszenia (PDF) Załącznik nr 2 po modyfikacji (PDF)

2019-05-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę artykułów biurowych oraz wkładów drukujących

2019-04-29 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2019-05-22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę do Miejskiego Centrum Opieki w Krakowie busa do 3,5 tony przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z realizacją projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - zit

2019-04-26 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2019-05-07 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2019-05-09 Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2019-05-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs ofert na wykonanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz pacjentów i pracowników Centrum

2019-04-23 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2019-04-25 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2019-05-06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę dwóch podnośników elektrycznych z wagą medyczną oraz jednej sterowanej elektronicznie wanny prysznicowej

2019-03-13 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2019-03-18 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2019-03-20 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2019-03-22 Cena wywoławcza po II etapie (część nr 2) (PDF) Informacja o dogrywce (część nr 2) (PDF) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 1) (PDF)

2019-03-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 2) (PDF)


Konkurs ofert na utrzymanie ogrodu terapeutyczno - sensorycznego przeznaczonego do realizacji hortiterapii czynnej oraz biernej dla pacjentów Miejskiego Centrum Opieki w Krakowie

2019-03-06 Ogłoszenie (PDF) Załączniki + wytyczne (PDF)

2019-03-08 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2019-03-13 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2019-03-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych

2018-02-25 Ogłoszenie (PDF)


Konkurs ofert na świadczenie usług przechowania i transportu zwłok pacjentów zmarłych w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

2019-02-20 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2019-02-25 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs na opracowanie projektu logo Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie (2)

2019-01-24 Regulamin konkursu + załączniki (PDF)

2019-02-13 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu (PDF)


Konkurs ofert na zakup samochodu osobowego typu hatchback (2)

2019-01-14 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2019-01-16 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2019-01-17 Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2019-01-22 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2019-01-25 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na zakup samochodu osobowego typu hatchback

2018-12-21 Ogłoszenie (PDF)

2019-01-03 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Załącznik nr 2 po modyfikacji (PDF) Załączniki nr 1 i 3 (PDF)

2019-01-07 Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2019-01-08 Zawiadomienie o odwołaniu konkursu (PDF)


Konkurs ofert na realizację usługi cateringowej dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Krakowie

2018-12-14 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2018-12-21 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2018-12-28 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs na opracowanie projektu logo Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

2018-12-11 Regulamin konkursu + załączniki (PDF)

2019-01-23 Zawiadomienie o odwołaniu konkursu (PDF)


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu sprawowania opieki medycznej dla uczniów szkół i placówek specjalnych, dla których Gmina Miejska Kraków jest organem prowadzącym

2018-12-07 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2018-12-17 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na usługi ubezpieczeniowe

2018-12-05 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2018-12-12 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem części nieruchomości pod nośnik reklamowy

2018-12-04 Ogłoszenie (PDF) Regulamin (PDF) Załącznik nr 1 (PDF) Załącznik nr 2 (PDF)

2018-12-19 Unieważnienie (PDF)


Przetarg pisemny, nieograniczony na wynajem części nieruchomości pod nośnik reklamowy

2018-11-19 Ogłoszenie (PDF) Regulamin dot. przetargu (PDF) Załącznik nr 1 (PDF) Załącznik nr 2 (PDF)

2018-11-29 Unieważnienie (PDF)


Dostawa wózków inwalidzkich specjalnych za kwotę 52.000 zł brutto

2018-11-14 Ogłoszenie (PDF) Zał. nr 1 do Ogłoszenia (PDF) Zał. Nr 2 do Ogłoszenia (PDF) Zał. nr 3 do Ogłoszenia (PDF)

2018-11-19 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2018-11-21 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Dostawa wózków inwalidzkich specjalnych za kwotę 55.000 zł brutto

2018-10-30 Ogłoszenie (PDF)

2018-10-31 Modyfikacja załącznika nr 1 do Ogłoszenia (PDF) Załączniki (PDF)

2018-11-05 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2018-11-07 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2018-11-09 Cena wywoławcza po II etapie (PDF) Informacja o dogrywce (PDF)

2018-11-14 Zawiadomienie o odwołaniu konkursu (PDF)


Konkurs ofert na dostawę owoców i warzyw

2018-10-22 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2018-10-26 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2018-10-30 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Przetarg pisemny,nieograniczony na wynajem jednego lokalu użytkowego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie

2018-10-12 Ogłoszenie (PDF) Regulamin przetargu (PDF) Załącznik nr 1 (PDF) Załącznik nr 2 (PDF)

2018-10-19 Rozstrzygnięcie (PDF)


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu sprawowania opieki medycznej dla uczniów szkół i placówek specjalnych, dla których Gmina Miejska Kraków jest organem prowadzącym

2018-08-13 Ogłoszenie o konkursie (PDF) Załącznik nr 1 do ogłoszenia (PDF) Załącznik nr 1 do wzoru umowy (PDF) Załącznik nr 2 do ogłoszenia (PDF) Załącznik nr 2 do wzoru umowy (PDF)

2018-08-23 Unieważnienie postępowania (PDF)


Wykonanie łącza światłowodowego oraz świadczenie usług ISDN 30B+D i usług dostępu do Internetu

2018-07-09 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2018-07-17 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na organizację konferencji naukowo - szkoleniowej z zakresu opieki długoterminowej, geriatrii i gerontologii, przeznaczonej dla lekarzy

2018-06-29 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2018-07-05 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2018-07-09 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2018-07-11 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Przetarg pisemny, nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na cele gastronomiczno-handlowe w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie

2018-06-25 Ogłoszenie (PDF) Regulamin przetargu (PDF) Załącznik nr 1 (PDF) Załącznik nr 2 (PDF)

2018-07-02 Informacja o rozstrzygnięciu (PDF)


Konkurs ofert na realizację usługi cateringowej na potrzeby szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek/ pielęgniarzy

2018-06-14 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2018-06-19 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2018-06-21 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na realizację usługi cateringowej dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Krakowie

2018-06-07 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2018-06-14 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę warzyw i owoców

2018-05-21 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2018-05-25 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2018-05-29 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na utrzymanie ogrodu terapeutyczno – sensorycznego przeznaczonego do realizacji hortiterapii czynnej oraz biernej dla pacjentów Zakładu

2018-05-11 Ogłoszenie (PDF) Wytyczne dot. ogrodu (PDF) Załączniki (PDF)

2018-05-18 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2018-05-22 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę oprogramowania do obsługi rozliczeń z NFZ wraz z wdrożeniem i przeniesieniem danych

2018-04-30 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2018-05-16 Zawiadomienie o odwołaniu konkursu (PDF)


Konkurs ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla projektu „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Pawilonu Nr 3 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie”

2018-04-30 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2018-05-10 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF) Zawiadomienie o wyborze oferty - część 3 (PDF)

2018-05-14 Zawiadomienie o wyborze oferty - część nr 1 i 2 (PDF)


Konkurs ofert na utrzymanie ogrodu terapeutyczno – sensorycznego przeznaczonego do realizacji hortiterapii czynnej oraz biernej dla pacjentów Zakładu

2018-04-27 Ogłoszenie (PDF) Wytyczne dot. ogrodu (PDF) Załączniki (PDF)

2018-05-10 Zawiadomienie o odwołaniu konkursu (PDF)


Konkurs ofert na realizację usługi cateringowej dla uczestników szkoleń dla opiekunów medycznych

2018-04-25 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2018-05-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs ofert na przeprowadzenie procesu certyfikacyjnego wraz z dwoma audytami nadzoru zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015

2018-04-20 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2018-04-25 Modyfikacja ogłoszenia - zmiana terminów składania i otwarcia ofert w I i II etapie (PDF)

2018-04-26 Modyfikacja2 ogłoszenia - zmiana terminów składania i otwarcia ofert w I i II etapie (PDF) Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF) Sprostowanie pytań i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2018-05-07 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2018-05-09 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę jaj

2018-04-16 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2018-04-23 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2018-04-25 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę materacy przeciwodleżynowych za kwotę nie większą niż 34.500 zł brutto

2018-03-01 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2018-03-07 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi nr 2 (PDF)

2018-03-09 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2018-03-14 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych.

2018-02-15 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2018-02-22 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2018-02-27 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs na zakup 8 zestawów komputerów PC

2018-02-01 Ogłoszenie (PDF) Załączniki 1-3 (PDF)

2018-02-13 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2018-02-16 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)

2018-02-19 Anulowanie zawiadomienia (PDF) Informacja o ponownym II etapie (PDF) Ponowne cena wywoławcza (PDF)

2018-02-28 Informacja o ponownym II etapie (PDF) Ponowna cena wywoławcza (PDF)

2018-03-05 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych.

2018-01-25 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2018-01-31 Pytania i odpowiedzi nr1 (PDF) Załącznik nr 3 po modyfikacji (PDF)

2018-02-12 Zawiadomienie o odwołaniu konkursu (PDF)


Konkurs ofert na dostawę paliwa oraz artykułów motoryzacyjnych do pojazdów Zakładu

2018-01-16 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2018-01-19 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na usługi ubezpieczeniowe

2017-12-04 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2017-12-11 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z ustawą o odpadach

2017-11-20 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2017-11-22 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2017-11-23 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę warzyw i owoców

2017-10-24 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2017-10-31 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2017-11-03 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę artykułów spożywczych

2017-06-26 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2017-07-03 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2017-07-05 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)

2017-07-06 Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę płynów infuzyjnych

2017-06-09 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2017-06-12 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2017-06-14 Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2017-06-16 Modyfikacja ogłoszenia - zmiana terminów składania i otwarcia ofert (PDF)

2017-06-19 Pytania i odpowiedzi 3 (PDF)

2017-06-21 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2017-06-23 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę wózków kąpielowo-sanitarnych (2 szt.) i sterowanej elektronicznie wanny prysznicowej

2017-05-24 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2017-05-25 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2017-05-29 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na obsługę techniczną urządzeń medycznych, aparatury medycznej i innego sprzętu medycznego

2017-05-22 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2017-05-30 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2017-06-02 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę oprogramowania do obsługi środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.

2017-05-18 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2017-05-22 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2017-05-25 Pytania i odpowiedzi nr 2 (PDF) Pytania i odpowiedzi nr 3 (PDF)

2017-05-29 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2017-06-01 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę druków

2017-05-16 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2017-05-26 Cena wywoławcza - załącznik nr 1 (PDF) Cena wywoławcza - załącznik nr 2 (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2017-05-31 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę drobnego sprzętu kuchennego

2017-04-11 Załączniki (PDF)

2017-04-19 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2017-04-25 Modyfikacja ogłoszenia (PDF)

2017-04-26 Cena wywoławcza - załącznik nr 1 (PDF) Cena wywoławcza - załącznik nr 2 (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2017-04-28 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)

2017-05-15 Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty - część nr 2 (PDF)


Konkurs ofert na dostawę warzyw i owoców

2017-03-17 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2017-03-28 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2017-03-31 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjnej

2017-03-17 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2017-03-21 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi nr 2 (PDF)

2017-03-22 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o drugim etapie (PDF)

2017-03-27 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na wykonanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz pacjentów i pracowników Zakładu

2017-03-17 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2017-03-22 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2017-03-24 Pytania i odpowiedzi nr 2 (PDF)

2017-03-28 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2017-03-31 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę wózków zabiegowych

2017-03-09 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2017-03-14 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2017-03-17 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę wraz z montażem systemu przywoławczego

2017-03-09 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2017-03-13 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF) Rzuty Pawilon nr 3 parter (PDF) Schemat - odpowiedź pytanie nr 3 (PDF)

2017-03-15 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2017-03-20 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę stołów rehabilitacyjnych

2017-02-27 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2017-03-01 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2017-03-02 Pytania i odpowiedzi nr 2 (PDF)

2017-03-06 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2017-03-09 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na świadczenie usług przechowania i transportu zwłok pacjentów zmarłych w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Krakowie

2017-02-22 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2017-02-24 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw dźwigów.

2017-02-01 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2017-02-08 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2017-02-13 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)

2017-02-15 Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na świadczenie usług odbierania, transportu i przechowywania zwłok pacjentów zmarłych w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Krakowie

2017-01-19 Załączniki (PDF)

2017-01-24 Modyfikacja ogłoszenia (PDF)

2017-01-27 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF) Modyfikacja-2 ogłoszenia (PDF)

2017-01-31 Zawiadomienie o odwołaniu konkursu (PDF)


Konkurs ofert na świadczenie usług odbierania, transportu i przechowywania zwłok pacjentów zmarłych w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Krakowie

2017-01-04 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2017-01-11 Zawiadomienie o odwołaniu konkursu (PDF)


Konkurs ofert na dostawę odzieży medycznej

2016-12-21 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2017-01-10 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2017-01-17 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie konkursu ofert (PDF)

2017-01-30 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na usługi ubezpieczeniowe

2016-12-08 Ogłoszenie (PDF) Załącznik nr 1 (PDF) Załącznik nr 2 (PDF)

2016-12-15 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę wyposażenia na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Krakowie i Pawilonu nr 4 (2)

2016-11-24 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-11-30 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę wyposażenia do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Krakowie

2016-11-09 Modyfikacja - Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-11-15 Pytania i odpowiedzi nr 1 i 2 (PDF)

2016-11-16 Cena wywoławcza dla części 1, 2, 4 i 5 (PDF) Informacja o II etapie konkursu ofert dla części 1, 2, 4 i 5 (PDF)

2016-11-18 Zawiadomienie o wyborze oferty - część nr 1-5 (PDF)


Konkurs ofert na dostawę warzyw i owoców

2016-10-24 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-10-28 Modyfikacja ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert (PDF)

2016-11-02 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF) Zawiadomienie o wyborze oferty - pakiet nr 4 (PDF)

2016-11-04 Zawiadomienie o wyborze oferty - pakiet nr 1-3 (PDF)


Konkurs ofert na dostawę jaj

2016-10-24 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-10-28 Modyfikacja ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert (PDF)

2016-11-02 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie (PDF)

2016-11-04 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na transport pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Krakowie (z miejsca zamieszkania do DDOM i powrót do miejsca zamieszkania)

2016-10-21 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-10-28 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2016-11-03 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Zapytanie ofertowe na: realizację usługi cateringowej dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Krakowie

2016-09-30 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-10-18 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na realizację działań promocyjnych projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krakowie (w tym: opracowanie, wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych oraz publikacja ogłoszeń prasowych)

2016-09-22 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-09-30 Cena wywoławcza dla części 2 (PDF) Informacja o II etapie konkursu ofert dla części 2 (PDF)

2016-10-06 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę wózków kąpielowo-sanitarnych (3 szt.)

2016-08-31 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-09-06 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2016-09-07 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na organizację i realizację dwóch koncertów muzycznych dla pacjentów Zamawiającego

2016-08-19 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-08-29 Zawiadomienie o odwołaniu konkursu ofert (PDF)


Konkurs ofert na dostawę wózków kąpielowo-sanitarnych (2 szt.) i sterowanej elektronicznie wanny prysznicowej

2016-08-19 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-08-25 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2016-08-26 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie konkursu ofert (PDF) Zawiadomienie o odwołaniu konkursu w części nr 1 (PDF)


Konkurs ofert na dostawę aparatu USG

2016-07-13 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-07-19 modyfikacja Ogłoszenia (PDF)

2016-07-20 modyfikacja 2 Ogłoszenia (PDF)

2016-07-21 Pytania i odpowiedzi nr 1 i 2 (PDF)

2016-07-25 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na demontaż żaluzji pionowych, sprzedaż wraz z montażem żaluzji poziomych w Pawilonie 1

2016-07-04 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-07-06 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2016-07-07 Pytania i odpowiedzi nr 2 (PDF)

2016-07-12 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie konkursu ofert (PDF)

2016-07-14 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na przeprowadzenia dwóch audytów nadzoru zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015

2016-06-17 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-06-27 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę szafek przyłóżkowych i materacy gąbkowych

2016-06-09 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-06-14 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2016-06-21 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie konkursu ofert (PDF)

2016-06-23 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na wykonanie łącza światłowodowego oraz świadczenie usług ISDN 30B+D i usług dostępu do Internetu, przy spełnieniu wymagań wskazanych w opisie wymagań i warunków technicznych

2016-05-30 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-06-07 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF) Wzór umowy po modyfikacji (PDF)

2016-06-10 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie konkursu ofert (PDF)

2016-06-15 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę warzyw i owoców

2016-05-23 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-05-30 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie konkursu ofert (PDF) Zawiadomienie o wyborze oferty w części 4 (PDF)

2016-06-01 Zawiadomienie o wyborze oferty w części 1 - 3 (PDF)


Konkurs ofert na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę pomieszczeń na parterze Pawilonu Socjalnego Zakładu na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej wraz z wykonaniem szybu windowego

2016-05-19 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-05-25 Program Dziennego Domu Opieki Medycznej (PDF) Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2016-05-30 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na przeprowadzenia dwóch audytów nadzoru zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008

2016-05-19 Załączniki (PDF)

2016-05-23 Modyfikacja Ogłoszenia o konkursie ofert - zmiana terminu składania i otwarcia ofert (PDF)

2016-05-24 Certyfikat ISO 9001:2008 (PDF) Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF) Załączniki nr 1 i 2 po modyfikacji (PDF)

2016-06-16 Zawiadomienie o odwołaniu konkursu ofert (PDF)


Konkurs ofert na wykonanie instalacji światłowodowej wraz z osprzętem pomiędzy pięcioma budynkami oraz dostawę, montaż i uruchomienie systemu telekomunikacyjnego wraz z przebudową infrastruktury kablowej

2016-05-19 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-05-24 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2016-05-27 Pytania i odpowiedzi nr 2 (PDF) Załączniki nr 1 i 2 po modyfikacji (PDF)

2016-05-31 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie konkursu ofert (PDF)

2016-06-06 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu zawodów: psychologa

2016-05-16 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-05-23 Zawiadomienie o wyborze oferty w części 1 i 2 (PDF)


Pisemny przetarg nieograniczony na wynajem nieruchomości pod nośniki reklamowe

2016-05-16 Ogłoszenie (PDF) Regulamin (PDF) Załączniki (PDF)


Konkurs ofert na dostawę druków

2016-05-11 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-05-13 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2016-05-23 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na organizację i realizację dwóch koncertów muzycznych dla pacjentów Zamawiającego

2016-04-29 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-05-05 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF) Załącznik nr 2 po modyfikacji (PDF)

2016-05-10 Zawiadomienie o odwołaniu konkursu ofert (PDF)


Konkurs ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie terapii zajęciowych dla pacjentów Zamawiającego.

2016-04-29 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-05-11 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu zawodów: lekarza, pielęgniarki, psychologa i fizjoterapeuty

2016-04-28 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-05-13 Zawiadomienie o wyborze oferty w części 1, 2 i 5 (PDF)

2016-05-16 Zawiadomienie o unieważnieniu konkursu ofert w częściach nr 3 i 4 (PDF)


Konkurs ofert na dostawę urządzeń kuchennych

2016-04-26 Załączniki nr 3 (PDF)

2016-05-06 Ogłoszenie po modyfikacji (PDF) Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF) Załączniki nr 1 i 2 po modyfikacji (PDF)

2016-05-12 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie konkursu ofert (PDF) Zawiadomienie o wyborze oferty dla pakietu nr 6 (PDF)

2016-05-18 Zawiadomienie o wyborze oferty w częściach nr 1-5 (PDF)


Konkurs ofert na dostawę druków

2016-04-20 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-05-04 Zawiadomienie o odwołaniu konkursu ofert (PDF)


Konkurs ofert na dostawę artykułów biurowych oraz wkładów drukujących

2016-04-08 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-04-18 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie konkursu ofert (PDF)

2016-04-22 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę worków foliowych.

2016-03-17 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-03-23 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie konkursu ofert (PDF)

2016-03-29 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę trzech myjni - dezynfektorów

2016-02-09 Ogłoszenie (PDF) Ogłoszenie (PDF)

2016-02-12 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2016-02-16 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na dostawę warzyw i owoców

2016-01-19 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-01-26 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie konkursu ofert (PDF)

2016-01-29 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Konkurs ofert na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych.

2015-12-16 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2015-12-23 Cena wywoławcza (PDF) Informacja o II etapie konkursu ofert (PDF)

2016-01-07 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)