Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ Unia Europejska
MCO Kraków > Strefa pacjenta

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacje medyczną udostępnia się na wniosek osoby zainteresowanej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopi.

Za wyżej wymienione usługi, Zakład pobiera opłatę zgodnie z tabelą.

Lp. Nazwa Usługi  Cena jednostkowa brutto
1.   Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 8,00 zł
2.   Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej 0,30 zł
3.   Udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 1,50 zł

 

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.

Udostępnianie dokumentacji medycznej.