Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
mco@mco.krakow.pl
NFZ Unia Europejska
MCO Kraków > O nas

Historia Zakładu

W dniu 01.04.1964 r. decyzją Prezydium Rady narodowej Miasta Krakowa, z inicjatywy literata krakowskiego Jana Kurczaba, zarejestrowany został Społeczny Komitet Budowy Domu Spokojnej Starości, któremu przewodniczył profesor Emil Lüchter.

Od października 1968 r. rozpoczęto budowę kompleksu Domu Spokojnej Starości, którego udziałowcami finansowymi byli m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Huta im. Lenina, Rada Narodowa Miasta Krakowa oraz Narodowy Bank Polski. W lipcu 1970 roku powołano Dyrekcję Domu Rencistów nr 3 „Dom Spokojnej Starości”, której przewodniczył mgr Paweł Kossak-Główczewski.

   W latach 1970-1979 zostały otwarte następujące pawilony:

  • Pawilon I im. Zbigniewa Skolnickiego (24.11.1970 r.)
  • Pawilon II im. Jana Kurczaba (29.05 1971 r.)
  • Pawilon III im. Bronisława Giendosza (14.08.1974 r.)
  • Pawilon Socjalny (30.12.1978 r.)
  • Pawilon IV, który mieścił również oddział Kliniki Geriatrii ówczesnej Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika, a którego ordynatorem był prof. dr hab. n. med. Józef Kocemba (20.07.1979 r.)
  • przewiązki napowietrzne łączące pawilony (31.12.1979 r.)

   Od października 1971 roku rozpoczęły pracę siostry ze Zgromadzenia św. Józefa. Swą posługę wykonywały pod opieką duszpasterską parafii „Matki Boskiej Dobrej Rady”. O października 1974 roku nowym dyrektorem ośrodka został mgr Tadeusz Kończakowski.
   W Domu Spokojnej Starości działały: pralnia, kuchnia, stołówka, pomieszczenia terapii zajęciowej, sala rehabilitacji, sala fizykoterapii, gabinet RTG, EKG, laboratorium. Ponadto w ośrodku prowadził działalność zespół artystyczny „Uśmiech Jesieni” oraz biblioteka i gabinet fryzjerski.
   W listopadzie 1979 r. poświęcono kaplicę pod wezwaniem „Podwyższenia Krzyża”, w której posługę kapłańską świadczyli kapelani ks. kan. Jan Bednar i ks. Stanisław Będkowski.
   W czerwcu 1982 roku dyrektorem został mgr Zdzisław Moszczak, a od maja 1991 roku, po zmianach przepisów odnośnie powoływania dyrektorów w służbie zdrowia, mgr inż. Włodzimierz Biel. Nowy dyrektor rozpoczął inwestycje mające na celu poprawienie warunków bytowych pensjonariuszy i dostosowanie pawilonów do realiów XX wieku.
   We wrześniu 1991 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 185 Wojewody Krakowskiego, następuje zmiana statutu
i nazwy placówki na „Dom Spokojnej Starości – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy”. W jego skład weszły 4 oddziały dla przewlekle chorych, jeden oddział kliniczny i oddział dla sprawnych rencistów. Na stanowisko z-cy dyrektora ds. lecznictwa został powołany lek. med. Ryszard Palka.
   W styczniu 1994, w oparciu o zarządzenie nr 3 Wojewody Krakowskiego, następuje kolejna zmiana nazwy na „Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie”. Zgodnie z dyrektywą 77/94 Wojewody Krakowskiego wyremontowano, wyposażono i przekazano w listopadzie tegoż roku do użytku pomieszczenia dla Krakowskiej Poradni Opieki Paliatywnej.
   W listopadzie 1998 r. otwarto Oddział Internistyczno-Geriatryczny ZOL (dawna Klinika Geriatrii AM), który działał do 2001 roku.

   Od stycznia 1999 r. nastąpiła zmiana organu założycielskiego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, którym zostało Miasto Kraków oraz została przez Radę Miasta Krakowa powołana Rada Społeczna ZOL.
   W kwietniu 2003 roku został podpisany kontrakt z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług w zakresie lecznictwa zamkniętego ZOL, a od listopada 2004 r. na opiekę oddziału psychiatrycznego dla chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania.
Od 9.04.2003 do 31.12.2003r. działał 20-łóżkowy oddział geriatryczny, który, mimo podpisanego kontraktu, został zamknięty z powodów finansowych.
   Od października 2006 roku Dyrektorem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego został dr n. med. Janusz Czekaj, który podjął się nie tylko modernizacji placówki, ale również zajął się poprawą jakości świadczonych usług na rynku usług medycznych. Podstawową kategorią zarządzania strategicznego jest Statut Zakładu oraz misja Zakładu i jego polityka jakości.

   Obecnie Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Krakowie funkcjonuje w oparciu o umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej i opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Opiekę nad pacjentami sprawuje profesjonalna kadra medyczna wszechstronnie wykształconych i doświadczonych lekarzy, pielęgniarek, opiekunek i dietetyczek. W Zakładzie z pacjentami pracuje prężny zespół psychologów, rehabilitantów oraz terapeutów zajęciowych.

Zakład posiada zaplecze diagnostyczne:

  • pracownię radiologiczną
  • pracownię EKG

   W Zakładzie nastąpiły zmiany organizacyjne i personalne mające na celu dalsze podnoszenie poziomu świadczonych usług pielęgnacyjnych, opiekuńczych i leczniczych. Personel Zakładu systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, ściśle współpracując z Wydziałem Nauki o Zdrowiu Colegium Medicum i innymi wydziałami Uniwersytetu Jagiellońskiego.