Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Struktura

Pracownicy Socjalni

Kontakt

(12) 44-67-512,  (12) 44-67-513

Lokalizacja

Pawilon administracyjny, 1 piętro, pokój 104.

Świadczone usługi

Pracownik socjalny jest osobą, której podstawowym zadaniem jest działalność na rzecz osób znajdujących się w tutejszym zakładzie jak i ich rodzin. Jego rolą jest opieka nad potrzebującymi, udzielanie porad, kierowanie do właściwych instytucji, współpraca z organizacjami, które odpowiadają za organizowanie pomocy społecznej. Prowadzenie spraw pacjentów:

  • akt osobowych,
  • rent, zasiłków i emerytur,
  • odpłatność za pobyt pacjentów,
  • korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
  • współpraca z sądami i prokuraturą,
  • współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, KRUS, ZUS.

Uwagi

Pracownik socjalny podejmuje działania mające na celu dobro pacjenta, który jest postrzegany jako odrębna jednostka, dlatego pomoc w każdym przypadku jest dostosowywana indywidualnie.