Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Ogłoszenia

Zamówienia publiczne

ZP 8/2024 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego

2024-04-30 Link do postępowania na Platformie e-Zamowienia (PDF)


ZP 7/2024 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków czyszczących i polerujących

2024-03-28 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 5/2024 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie produktów farmaceutycznych (nr 2)

2024-03-11 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 3/2024 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie sprzętu rehabilitacyjnego w postaci wózkowanien kąpielowych

2024-02-12 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 4/2024 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie wyrobów medycznych (rękawiczek nitrylowych)

2024-02-09 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 1/2024 - Roboty budowlane polegające na malowaniu powierzchni wewnętrznych oraz klejeniu wykładziny ściennej obiektowej (homogenicznej) PCV w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

2024-02-01 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 2/2024 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie różnych produktów spożywczych (jajka)

2024-02-01 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 19/2023 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie produktów farmaceutycznych

2024-01-10 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 23/2023 - Świadczenie kompleksowych usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

2023-12-22 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 22/2023 - Świadczenie usług cateringowych dla pacjentów Miejskiego Ośrodka Opieki w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

2023-12-13 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 20/2023 - Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej obejmującej pranie i czyszczenie bielizny szpitalnej i odzieży oraz innych wyrobów wymagających prania

2023-11-24 Link do postępowania na Platfomie e-Zamówienia (PDF)


ZP 17/2023 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie różnych produktów spożywczych

2023-11-02 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 21/2023 - Świadczenie usług cateringowych dla pacjentów Miejskiego Ośrodka Opieki w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

2023-10-24 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 16/2023 - Dostawa paliwa do pojazdów Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

2023-07-20 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 14/2023 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie różnych produktów spożywczych (nr 2)

2023-05-30 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 13/2023 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie produktów farmaceutycznych (walproinianu sodu + kwas walproinowy nr 2)

2023-05-30 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 12/2023 - Usługi cateringowe dla uczestników projektu Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

2023-05-30 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 11/2023 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków czyszczących i polerujących (preparatów czyszczących)

2023-04-14 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 10/2023 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie różnych produktów spożywczych

2023-04-11 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 9/2023 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie produktów farmaceutycznych - oksykodonu

2023-03-28 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 8/2023 - Dostawa karetki transportowej dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

2023-03-24 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 7/2023 - Dostawa traktora na potrzeby Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

2023-03-07 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 6/2023 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków czyszczących i polerujących

2023-03-06 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 5/2023 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie produktów farmaceutycznych (nr 2)

2023-02-28 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 4/2023 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie sprzętu rehabilitacyjnego

2023-02-24 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 3/2023 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie produktów farmaceutycznych (walproinianu sodu + kwas walproinowy)

2023-02-22 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 2/2023 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie produktów farmaceutycznych (heparyn drobnocząsteczkowych)

2023-02-22 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 1/2023 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie produktów farmaceutycznych

2023-02-09 Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia (PDF)


ZP 27/2022 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie wyrobów medycznych (rękawiczek nitrylowych)

2022-12-30 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2023-01-11 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2023-01-12 Pytania i odpowiedzi 3 (PDF)

2023-01-16 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2023-02-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


ZP 26/2022 - Realizacja usługi cateringowej dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Gminie Miejskiej Kraków, prowadzonego w MCO w Krakowie

2022-12-19 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2022-12-27 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2022-12-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


ZP 25/2022 - Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej obejmującej pranie i czyszczenie bielizny szpitalnej i odzieży oraz innych wyrobów wymagających prania (nr 2)

2022-12-07 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 1 do zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do zał. nr 3 do SWZ (PDF)

2022-12-12 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2022-12-13 Modyfikacja SWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF) SWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 2 do SWZ po modyfikacji (PDF)

2022-12-16 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

2022-12-22 Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF)

2022-12-29 Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


ZP 24/2022 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie różnych produktów spożywczych (jajka - nr 2)

2022-12-05 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2022-12-14 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2022-12-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


ZP 23/2022 - Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie (wolna ręka)

2022-11-30 Zaproszenie do negocjacji (PDF) Załącznik nr 1 do zaproszenia (PDF) Załącznik nr 2 do zaproszenia (PDF) Załącznik nr 3 do zaproszenia (PDF)


ZP 20/2022 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie produktów farmaceutycznych

2022-11-28 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF) Zał. nr 5 do SWZ (PDF) Zał. nr 6 do SWZ (PDF) Zał. nr 7 do SWZ (PDF)

2022-12-09 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2022-12-20 Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2022-12-30 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2023-01-23 Unieważnienie postępowania w części 2, 8, 15 i 18 (PDF) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w części 24-28, 30 i 31 (PDF)

2023-01-24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w części 3, 12, 13, 16, 17, 20 i 23 (PDF)

2023-01-25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w części 4, 10 i 14 (PDF)

2023-01-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w części 19 i 22 (PDF)

2023-01-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w części 11 (PDF)

2023-02-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w części 5-7, 9 i 21 oraz o unieważnieniu postępowania w części nr 1 (PDF)

2023-02-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert w części 29 (PDF)


ZP 22/2022 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia (nr 2)

2022-11-24 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2022-11-25 modyfikacja SWZ (PDF) Ogłoszenie miniPortal (część nr 7) (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (część nr 7) (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) SWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 1 do SWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 2 do SWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 4 do SWZ po modyfikacji (PDF)

2022-12-01 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2022-12-05 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2022-12-13 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 4, 6 i 7 (PDF)

2022-12-16 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 1-3 i 5 (PDF)


ZP 21/2022 - Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej obejmującej pranie i czyszczenie bielizny szpitalnej i odzieży oraz innych wyrobów wymagających prania

2022-11-17 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 1 do zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do zał. nr 3 do SWZ (PDF)

2022-11-23 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2022-11-28 modyfikacja SWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF) SWZ po modyfikacji (PDF)

2022-11-30 Pytania i odpowiedzi 3 (PDF)

2022-12-01 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2022-12-07 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF)


ZP 18/2022 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie różnych produktów spożywczych (nr 2)

2022-10-26 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF) Zał. nr 5 do SWZ (PDF) Zał. nr 6 do SWZ (PDF) Zał. nr 7 do SWZ (PDF)

2022-11-07 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2022-11-29 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2022-12-02 Unieważnienie postępowania w części nr 23 (PDF) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 8-11, 13 i 16 (PDF)

2022-12-05 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 5 i 7 (PDF) Zał. nr 1A do SWZ - oferty dodatkowe (PDF)

2022-12-07 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1, 14, 17 i 22 (PDF)

2022-12-09 Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (PDF) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 6, 18 i 20 (PDF)

2022-12-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 12 i 15 (PDF)

2022-12-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 19 i 21 (PDF)

2022-12-19 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 2, 3 i 4 (PDF)


ZP 19/2022 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia

2022-10-14 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF)

2022-10-17 Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2022-10-21 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2022-10-25 Modyfikacja SWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF) SWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 2 do SWZ po modyfikacji (PDF)

2022-10-26 Pytania i odpowiedzi 3 (PDF)

2022-10-28 Pytania i odpowiedzi 4 (PDF)

2022-11-02 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2022-11-10 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 1 (PDF)

2022-11-17 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 3 i 15 (PDF)

2022-11-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 6, 8, 9, 10, 13, 14 i 17 (PDF)

2022-11-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 2, 12 i 18 oraz unieważnieniu postępowania w części nr 4, 5, 7 i 11 (PDF)

2023-01-05 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 16 (PDF)ZP 17/2022 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków dezynfekcyjnych (nr 2)

2022-07-28 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do umowy (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2022-08-01 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2022-08-05 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2022-08-10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


ZP 16/2022 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie różnych produktów spożywczych (wolna ręka)

2022-07-12 Zaproszenie do negocjacji (PDF) Zał. nr 1 do zaproszenia (PDF) Zał. nr 2 do zaproszenia (PDF) Zał. nr 3 do zaproszenia (PDF)


ZP 15/2022 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków dezynfekcyjnych

2022-07-08 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do umowy (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2022-07-12 Modyfikacja SWZ (PDF) Ogłoszenie miniPortal (część nr 3) (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (część nr 3) (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) SWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 1 do SWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 2 do SWZ po modyfikacji (PDF)

2022-07-18 Modyfikacja SWZ (2) (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (część nr 3) (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF) SWZ po modyfikacji (2) (PDF)

2022-07-21 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2022-07-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 3 oraz unieważnieniu postępowania w części nr 1 i 2 (PDF)


ZP 14/2022 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie różnych produktów spożywczych (oleje i warzywa)

2022-06-02 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2022-06-14 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


ZP 13/2022 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie różnych produktów spożywczych (jajka)

2022-05-26 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2022-06-03 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


ZP 12/2022 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków czyszczących i polerujących (nr 3)

2022-05-26 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2022-05-31 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2022-06-03 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2022-06-22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


ZP 11/2022 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie sprzętu rehabilitacyjnego (nr 2)

2022-05-10 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2A do SWZ (PDF) Zał. nr 2B do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2022-05-12 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2022-05-18 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2022-05-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


ZP 10/2022 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków czyszczących i polerujących (nr 2)

2022-05-10 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2022-05-18 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2022-05-20 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF)


ZP 8/2022 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie różnych produktów spożywczych

2022-04-20 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF) Zał. nr 5 do SWZ (PDF) Zał. nr 6 do SWZ (PDF)

2022-05-12 Modyfikacja SWZ (PDF) SWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 7 do SWZ (PDF) Załącznik nr 5 do SWZ po modyfikacji (PDF)

2022-05-13 Modyfikacja SWZ (2) (PDF) SWZ po modyfikacji (2) (PDF) Załącznik nr 1 do SWZ po modyfikacji (PDF)

2022-05-23 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2022-05-24 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 23 (PDF)

2022-05-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 5, 6 i 7 (PDF)

2022-05-27 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 15 i 19 (PDF)

2022-05-30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 8-13 i 16 (PDF)

2022-06-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 2, 3 i 4 (PDF)

2022-06-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 20, 21 i 22 (PDF)

2022-06-30 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 1 (PDF)


ZP 7/2022 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków czyszczących i polerujących

2022-03-29 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2022-04-07 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2022-04-11 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2022-04-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1-4, 6 i 7 oraz unieważnieniu postępowania w części nr 5 (PDF)


ZP 9/2022 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie produktów farmaceutycznych (wolna ręka)

2022-03-28 Zaproszenie do negocjacji (PDF) Zał. nr 1 do zaproszenia (PDF) Zał. nr 2 do zaproszeniza (PDF) Zał. nr 3 do zaproszenia (PDF)

2022-04-07 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF)


ZP 6/2022 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie trenażera (wolna ręka)

2022-03-09 Zaproszenie do negocjacji (PDF) Zał. nr 1 do zaproszenia (PDF) Zał. nr 2 do zaproszenia (PDF) Zał. nr 3 do zaproszenia (PDF)


ZP 5/2022 - Roboty budowlane polegające na malowaniu powierzchni wewnętrznych w Pawilonie nr 4 Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

2022-02-28 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) PROJ WYK - KK_ZOL_PW_A01-A03.zip (PDF) PROJ WYK - KK_ZOL_PW_A04, A05.zip (PDF) PROJ WYK - KK_ZOL_PW_A06-A10_P.zip (PDF) PROJ WYK - KK_ZOL_PW_A11-A14_EL.zip (PDF) PROJ WYK - KK_ZOL_PW_AD01-AD11.zip (PDF) PROJ WYK - KK_ZOL_PW_AT1-4.zip (PDF) PROJ WYK - KK_ZOL_PW_AZ01-06.zip (PDF) PROJ WYK - ZOL_PW_ELEKTRYKA.zip (PDF) PROJ WYK - ZOL_PW_INSTALACJE_SLABOPRADOWE.zip (PDF) PROJ WYK - ZOL_PW_KONSTRUKCJA.zip (PDF) PROJ WYK - ZOL_PW_SANIT_INSTALACJE, PRZYLACZA1 I 2.zip (PDF) PROJ WYK - ZOL_tekst.zip (PDF) PROJ WYK - ZOL_zagospodarowanie_terenu.zip (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF) Zał. nr 5 do SWZ (PDF) Zał. nr 6 do SWZ (PDF) Zał. nr 7 do SWZ (PDF) Zał. nr 8 do SWZ (PDF) Zał. nr 9 do SWZ - Projekt budowlany (PDF)

2022-03-03 STWiOR (PDF)

2022-03-07 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) SWZ po modyfikacji (PDF)

2022-03-11 Modyfikacja (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) SWZ po modyfikacji 2 (PDF)

2022-03-16 Modyfikacja2 (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF) SWZ po modyfikacji 3 (PDF)

2022-03-17 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2022-04-01 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


ZP 4/2022 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie sprzętu rehabilitacyjnego

2022-02-02 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2022-02-04 Modyfikacja SWZ - rozdział XVI (PDF)

2022-02-09 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2022-02-10 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2022-02-14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1 i 2 oraz unieważnieniu postępowania w części nr 3 (PDF)


ZP 3/2022 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego

2022-02-01 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF) Zał. nr 5 do SWZ (PDF) Zał. nr 6 do SWZ (PDF)

2022-02-07 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2022-02-08 Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2022-02-17 Pytania i odpowiedzi 3 (PDF)

2022-02-22 Pytania i odpowiedzi 4 (PDF)

2022-02-24 Pytania i odpowiedzi 5 (PDF)

2022-03-01 Modyfikacja - informacje (PDF) Ponowne ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 1 do SWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 2 do SWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 5 do SWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 6 do SWZ po modyfikacji (PDF)

2022-03-02 Pytania i odpowiedzi 6 (PDF)

2022-03-11 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2022-04-05 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 7 i 8 (PDF)

2022-04-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 1 i 5 (PDF)

2022-04-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 3 (PDF)

2022-04-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 6 (PDF)

2022-04-14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 11 (PDF)

2022-04-29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 4, 9, 10 i 12 (PDF)

2022-05-16 Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części nr 10 i 12 (PDF)

2022-05-20 Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 12 (PDF)

2022-05-25 Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 10 (PDF)

2022-06-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 2 (PDF)


ZP 2/2022 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie różnych artykułów spożywczych

2022-01-10 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2022-01-13 Modyfikacja SWZ - termin składania i otwarcia ofert 18.01.2022 r. (PDF)

2022-01-18 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2022-01-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1-13 i 15-22 oraz unieważnieniu postępowania w części nr 14 (PDF)

2022-01-27 Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 21 i 22 (PDF)


ZP 1/2022 - Świadczenie kompleksowych usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

2022-01-05 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF)

2022-01-11 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2022-01-13 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2022-01-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


ZP 26/2021 - Realizacja usługi cateringowej dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Gminie Miejskiej Kraków, prowadzonego w MCO w Krakowie

2021-12-16 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF) Zał. nr 5 do SWZ (PDF)

2021-12-24 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2021-12-30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


ZP 25/2021 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego

2021-12-10 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2021-12-20 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2021-12-22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1, 2 i 4 oraz o unieważnieniu postępowania w części nr 3 (PDF)


ZP 24/2021 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie wyposażenia (sala doświadczania świata i inne)

2021-11-26 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4A do SWZ (PDF) Zał. nr 4B do SWZ (PDF)

2021-12-06 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1 oraz unieważnieniu postępowania w części nr 2 (PDF)


ZP 23/2021 - Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej obejmującej pranie i czyszczenie bielizny szpitalnej i odzieży oraz innych wyrobów wymagających prania

2021-11-17 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 1 do zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do zał. nr 3 do SWZ (PDF)

2021-11-26 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2021-11-29 Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2021-12-01 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2021-12-10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


ZP 22/2021 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie różnych produktów terapeutycznych

2021-11-12 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2021-11-22 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2021-11-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


ZP 21/2021 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie produktów farmaceutycznych

2021-11-05 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF) Zał. nr 5 do SWZ (PDF) Zał. nr 6 do SWZ (PDF)

2021-11-16 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2021-11-22 Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2021-11-24 Pytania i odpowiedzi 3 (PDF)

2021-11-26 Pytania i odpowiedzi 4 (PDF)

2021-11-29 Pytania i odpowiedzi 5 (PDF)

2021-12-02 Pytania i odpowiedzi 6 (PDF)

2021-12-09 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2021-12-17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 94-101 (PDF)

2021-12-29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 2, 5, 6, 10, 11, 13, 17-21, 23, 26, 28, 31, 32, 34, 37-39, 41, 42, 47, 49-52, 56, 59, 60, 65, 67-70, 73-76, 79-85, 88, 90, 93 (PDF)

2021-12-31 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 9, 12, 30, 40, 43, 45, 46, 53, 58, 64, 66, 78, 86, 89 i 92 (PDF)

2022-01-03 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1, 14 i 71 oraz o unieważnieniu postępowania w części nr 3 (PDF)

2022-01-10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 4, 7, 8, 15, 24, 25, 29, 33, 35, 36, 44, 48, 54, 57, 61, 62, 63, 72, 77 i 87 (PDF)

2022-01-17 Informacja o składania ofert dodatkowych w częściach nr 16, 22, 55 i 91 (PDF) Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 9 (PDF) Załącznik nr 1A do SWZ - formularz ofertowy - oferty dodatkowe (PDF)

2022-01-21 Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (PDF) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 22, 55 i 91 oraz o unieważnieniu postępowania w części nr 16 (PDF)

2022-02-03 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 27 (PDF)


ZP 20/2021 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie różnych artykułów spożywczych

2021-10-19 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2021-10-28 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2021-11-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 5, 6 i 7 (PDF)

2021-11-04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 1 (PDF)

2021-11-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 2, 3, 4 i 14 (PDF)

2021-11-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 8, 9, 10, 13 i 16 (PDF)

2021-11-18 Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 4 (PDF) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 11, 12, 15, 17 i 18 (PDF)


ZP 19/2021 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie szafek przyłóżkowych

2021-10-06 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2021-10-07 SWZ po modyfikacji (PDF)

2021-10-11 Zał. nr 2 do SWZ po modyfikacji (PDF)

2021-10-12 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2021-10-15 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2021-10-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


ZP 18/2021 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych

2021-09-09 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2021-09-16 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2021-09-21 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2021-09-22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


ZP 17/2021 - Dostawa paliwa do pojazdów Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

2021-09-09 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2021-09-17 Modyfikacja SWZ (PDF) Modyfikacja załącznika nr 3 do SWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2021-09-22 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


ZP 16/2021 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie rękawiczek diagnostycznych i środków czyszczących

2021-08-31 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2021-09-02 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2021-09-06 Modyfikacja SWZ (PDF) Modyfikacja załącznika nr 4 do SWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2021-09-07 Pytania i odpowiedzi 3 (PDF)

2021-09-08 Modyfikacja załącznika nr 2 do SWZ (PDF) Modyfikacja2 SWZ (PDF) Ogłoszenie2 o zmianie ogłoszenia (PDF)

2021-09-10 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2021-09-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


ZP 15/2021 - Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie (nr 2)

2021-07-16 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF) Zał. nr 5 do SWZ (PDF) Zał. nr 6 do SWZ (PDF) załącznik nr 2 do umowy (PDF)

2021-07-27 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2021-07-28 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2021-08-05 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


ZP 14/2021 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie warzyw i owoców

2021-06-24 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2021-07-02 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2021-07-07 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1, 2 i 3 (PDF)

2021-07-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 4 (PDF)

2021-07-15 Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 1 i 4 (PDF)


ZP 13/2021 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego (nr 2)

2021-06-15 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2021-06-22 Modyfikacja SWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2021-06-24 Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2021-06-25 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2021-07-07 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 1 oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 2 i 3 (PDF)


ZP 12/2021 - Usługi cateringowe (nr 2) dla uczestników projektu Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

2021-06-15 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF) Zał. nr 5 do SWZ (PDF)

2021-06-23 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2021-06-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


ZP 11/2021 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie pieluchomajtek, rękawiczek diagnostycznych, środków czyszczących, środków dezynfekcyjnych i innych artykułów

2021-06-14 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2021-06-15 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2021-06-21 Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2021-06-22 modyfikacja SWZ (PDF) modyfikacja Zał. nr 4 do SWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 3 (PDF)

2021-06-23 Pytania i odpowiedzi 4 (PDF)

2021-06-25 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2021-06-30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 1, 5, 6, 7, 11, 12 i 13 (PDF)

2021-07-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 4 i 10 (PDF)

2021-07-19 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 2, 3, 8 i 9 (PDF)


ZP 10/2021 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego

2021-05-31 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Załącznik nr 1 do SWZ (PDF) Załącznik nr 2 do SWZ (PDF) Załącznik nr 3 do SWZ (PDF) Załącznik nr 4 do SWZ (PDF)

2021-06-07 Modyfikacja SWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2021-06-09 Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2021-06-11 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2021-06-15 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 1, 3 i 4 oraz wyborze najkorzystniejszej oferty w części nr 2 (PDF)


ZP 9/2021 - Usługi cateringowe dla uczestników projektu Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

2021-05-25 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF) Zał. nr 5 do SWZ (PDF)

2021-06-01 Modyfikacja SWZ (PDF) Modyfikacja Załącznik nr 5 do SWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2021-06-07 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2021-06-11 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część nr 1 (PDF)

2021-06-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 2 i 3 (PDF)

2022-01-20 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część nr 3 (PDF)


ZP 8/2021 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie produktów leczniczych (żywienie dojelitowe, płyny infuzyjne)

2021-05-21 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2A do SWZ (PDF) Zał. nr 2B do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2021-05-27 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2021-06-01 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


ZP 7/2021 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie mięsa, produktów mięsnych i drobiu (nr 2)

2021-05-20 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2021-05-28 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2021-05-31 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


ZP 6/2021 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie materacy przeciwodleżynowych (nr 2)

2021-05-17 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zal. nr 4 do SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF)

2021-05-18 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2021-05-20 Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2021-05-21 Pytania i odpowiedzi 3 (PDF) Pytania i odpowiedzi 4 (PDF)

2021-05-25 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2021-05-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


ZP 5/2021 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie pieczywa oraz wyrobów piekarskich i ciastkarskich

2021-05-13 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF)

2021-05-21 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2021-05-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


ZP 4/2021 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie mięsa, produktów mięsnych i drobiu

2021-05-06 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF) Zał. nr 5 do SWZ (PDF)

2021-05-12 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2021-05-14 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2021-05-18 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF)


ZP 3/2021 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie materacy przeciwodleżynowych

2021-05-05 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF) Zał. nr 5 do SWZ (PDF)

2021-05-06 Modyfikacja SWZ (PDF)

2021-05-10 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2021-05-13 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2021-05-14 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF)


ZP 2/2021 - Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

2021-04-02 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF) Zał. nr 5 do SWZ (PDF) Zał. nr 6 do SWZ (PDF) Zał. nr 7 do SWZ (PDF)

2021-04-27 modyfikacja SWZ (PDF) modyfikacja załącznika nr 5 do SWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2021-04-29 modyfikacja nr 2 załącznika nr 5 do SWZ (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2021-04-30 Pytania i odpowiedzi 3 (PDF)

2021-05-10 Informacja z otwarcia ofert (PDF) Informacja, o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF)

2021-05-28 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF)


ZP 1/2021 - Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie produktów mleczarskich

2021-03-05 Ogłoszenie miniPortal (PDF) Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SWZ (PDF) Zał. nr 1 do SWZ (PDF) Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Zał. nr 3 do SWZ (PDF) Zał. nr 4 do SWZ (PDF) Zał. nr 5 do SWZ (PDF)

2021-03-09 modyfikacja Zał. nr 2 do SWZ (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2021-03-16 Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (PDF) Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2021-03-19 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Świadczenie kompleksowych usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych (nr 3)

2020-12-30 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF)

2021-01-07 Modyfikacja SIWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) SIWZ po modyfikacji (PDF)

2021-01-12 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2021-01-20 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego - dostawa oprogramowania do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz wdrożeniu jego modułów podstawowych i dodatkowych

2020-12-17 Ogłoszenie (PDF) Opis modułów (PDF) Wniosek o dopuszczenie (PDF) Wzór umowy (PDF)

2020-12-30 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Zmodyfikowany wniosek o dopuszczenie (PDF)

2021-01-05 Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)


Realizacja usługi cateringowej dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Gminie Miejskiej Kraków, prowadzonego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Gminie Miejskiej Kraków” w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

2020-12-15 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF) Zał. nr 6 do SIWZ (PDF)

2020-12-18 modyfikacja Zał. nr 6 do SIWZ (PDF)

2020-12-23 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2020-12-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie warzyw i owoców (nr 2)

2020-12-14 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2020-12-22 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2020-12-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego (nr 2)

2020-11-30 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2020-12-03 Modyfikacja SIWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) SIWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ po modyfikacji (PDF)

2020-12-04 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF) Pytania i odpowiedzi 3 (PDF)

2020-12-08 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2020-12-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 1 i 2) (PDF)

2020-12-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 4) (PDF)

2020-12-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 3) (PDF)


Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej obejmującej pranie i czyszczenie bielizny szpitalnej i odzieży oraz innych wyrobów wymagających prania

2020-11-26 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF)

2020-12-02 Modyfikacja SIWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) SIWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 1 do załącznika nr 4 do SIWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ po modyfikacji (PDF)

2020-12-07 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2020-12-11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie różnych artykułów spożywczych

2020-11-03 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2020-11-06 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2020-11-12 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2020-11-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego

2020-10-30 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2020-11-05 Modyfikacja SIWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF) SIWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ po modyfikacji (PDF)

2020-11-12 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2020-11-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia (nr 2)

2020-10-12 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2020-10-15 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2020-10-16 Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2020-10-19 Pytania i odpowiedzi 3 (PDF)

2020-10-21 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2020-10-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

2020-11-02 Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 6) (PDF)

2020-11-19 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (część nr 5) (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów medycznych i sprzętu medycznego

2020-09-29 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5a do SIWZ (PDF) Zał. nr 5b do SIWZ (PDF)

2020-10-01 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2020-10-06 Modyfikacja SIWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF) Pytania i odpowiedzi 3 (PDF) Pytania i odpowiedzi 4 (PDF) Pytania i odpowiedzi 5 (PDF) SIWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF)

2020-10-09 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2020-10-14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18) (PDF)

2020-10-19 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 4) (PDF)

2020-10-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 3) (PDF) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 6, 15) (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie produktów farmaceutycznych

2020-09-25 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2020-10-01 Modyfikacja SIWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF) SIWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ po modyfikacji (PDF)

2020-10-05 Pytania i odpowiedzi 3 (PDF)

2020-10-08 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2020-10-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa serwerów do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

2020-09-03 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF) Zał. nr 6 do SIWZ (PDF)

2020-09-11 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF) Pytania i odpowiedzi 3 (PDF)

2020-09-14 Pytania i odpowiedzi 4 (PDF) Pytania i odpowiedzi 5 (PDF)

2020-09-15 Pytania i odpowiedzi 6 (PDF)

2020-09-16 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2020-09-25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia

2020-08-17 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2020-08-18 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2020-08-20 Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2020-08-24 Pytania i odpowiedzi 3 (PDF)

2020-08-25 Pytania i odpowiedzi 4 (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ po modyfikacij (PDF)

2020-08-27 Pytania i odpowiedzi 5 (PDF)

2020-08-31 Pytania i odpowiedzi 6 (PDF)

2020-09-01 Pytania i odpowiedzi 7 (PDF)

2020-09-07 Pytania i odpowiedzi 8 (PDF)

2020-09-08 Pytania i odpowiedzi 9 (PDF)

2020-09-09 Pytania i odpowiedzi 10 (PDF)

2020-09-11 Pytania i odpowiedzi 11 (PDF) Pytania i odpowiedzi 12 (PDF)

2020-09-15 Pytania i odpowiedzi 13 (PDF)

2020-09-16 Pytania i odpowiedzi 14 (PDF)

2020-09-18 Pytania i odpowiedzi 15 (PDF) Pytania i odpowiedzi 16 (PDF) Pytania i odpowiedzi 17 (PDF)

2020-09-23 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2020-09-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 6, 8, 19, 20, 22, 26, 31) i o unieważnieniu postępowania (część nr 13, 16, 17, 28, 29 i 32) (PDF)

2020-10-01 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 2, 11, 23, 24) (PDF)

2020-10-02 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (część nr 1, 12, 21) (PDF) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 3, 14, 25, 30, 33) (PDF)

2020-10-05 Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (część nr 2, 3, 6, 8, 11, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31 i 33) (PDF)

2020-10-09 Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 3, 6, 9, 14, 19, 24, 25, 26, 30 i 33) (PDF)

2020-10-12 Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 2, 22, 31) (PDF) Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (część nr 5, 10, 23) (PDF)

2020-10-13 Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 4, 8, 20) (PDF)

2020-10-14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 7) (PDF)

2020-10-19 Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 11) (PDF) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 27) (PDF)

2020-10-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 18) (PDF)

2020-11-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 15) (PDF)

2020-11-19 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (część nr 33) (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków ochrony indywidualnej

2020-08-10 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2020-08-13 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2020-08-19 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2020-09-04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 2) (PDF)

2020-09-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 1) (PDF)

2020-09-16 Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 2) (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków dezynfekcyjnych (nr 2)

2020-07-28 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do umowy (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2020-08-05 Modyfikacja SIWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF) SIWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 2 do umowy po modyfikacji (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ po modyfikacji (PDF)

2020-08-11 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2020-08-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków dezynfekcyjnych

2020-06-30 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do umowy (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2020-07-03 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2020-07-07 Modyfikacja SIWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF) SIWZ po modyfikacji (PDF) Załącznik nr 5 do SIWZ po modyfikacij (PDF)

2020-07-08 Zał. nr 2 do umowy po modyfikacji (PDF) Załącznik nr 5 do modyfikacji (2) (PDF)

2020-07-13 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2020-07-22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania (część nr 2) (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie warzyw i owoców

2020-06-05 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2020-06-16 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2020-06-23 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie wyposażenia medycznego

2020-06-04 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2020-06-08 Modyfikacja SIWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) SIWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ po modyfikacji (PDF)

2020-06-09 Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2020-06-15 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2020-06-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie produktów do żywienia dojelitowego

2020-05-06 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2020-05-13 Modyfikacja SIWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) SIWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ po modyfikacji (PDF)

2020-05-18 Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2020-05-22 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2020-05-29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie mięsa, produktów mięsnych i drobiu

2020-04-30 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2020-05-12 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2020-05-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie pieczywa oraz świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich

2020-04-30 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2020-05-12 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2020-05-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie produktów mleczarskich

2020-03-03 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2020-03-11 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2020-03-17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie środków czyszczących i polerujących

2020-02-18 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2020-02-26 Modyfikacja SIWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) SIWZ po modyfikacji (PDF) Sprostowanie pytań i odpowiedzi 1 (PDF)

2020-02-28 Modyfikacja SIWZ (2) (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2) (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF) SIWZ po modyfikacji (2) (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ po modyfikacji (PDF)

2020-03-10 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2020-03-20 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (część nr 2) (PDF)

2020-03-31 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 5, 6, 7, 8 i 9) (PDF)

2020-04-22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 1 i 3) (PDF)

2020-04-30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część nr 4) (PDF)


Świadczenie kompleksowych usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych (nr 2)

2020-01-03 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF)

2020-01-09 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2020-01-13 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2020-01-20 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania (część nr 2) (PDF)


Realizacja usługi cateringowej dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Krakowie, prowadzonego przez Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

2019-12-18 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF) Zał. nr 6 do SIWZ (PDF)

2019-12-23 Modyfikacja SIWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) SIWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ po modyfikacji (PDF)

2019-12-27 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2019-12-30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Świadczenie kompleksowych usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

2019-12-12 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF)

2019-12-20 Modyfikacja SIWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) SIWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ po modyfikacij (PDF)

2019-12-27 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2019-12-30 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie warzyw i owoców

2019-11-27 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2019-11-28 Zał. nr 5 do SIWZ po modyfikacji (PDF)

2019-12-06 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2019-12-11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej obejmującej pranie i czyszczenie bielizny szpitalnej i odzieży oraz innych wyrobów wymagających prania

2019-10-24 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF)

2019-10-31 Modyfikacja SIWZ (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ po modyfikacji (PDF)

2019-11-05 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2019-11-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie różnych artykułów spożywczych

2019-10-04 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2019-10-15 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2019-10-22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie pieluchomajtek

2019-10-02 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2019-10-08 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2019-10-09 Modyfikacja SIWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) SIWZ po modyfikacji (PDF)

2019-10-14 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2019-10-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego

2019-10-01 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2019-10-08 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2019-10-09 Modyfikacja SIWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 3 (PDF) SIWZ po modyfikacji (PDF)

2019-10-15 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2019-10-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), którego przedmiotem są usługi społeczne w postaci usług cateringowych dla uczestników konferencji organizowanych w ramach projektu „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).

2019-09-20 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (PDF) Załącznik nr 2_Opis przedmiotu zamówienia (PDF) Załącznik nr 3_Umowa (PDF) Załącznik nr 4_Ośwaidczenie (PDF)

2019-10-02 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie produktów farmaceutycznych

2019-08-20 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2019-08-22 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2019-08-26 Modyfikacja SIWZ (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ po modyfikacji (PDF)

2019-08-29 Modyfikacja 2 SIWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 3 (PDF) SIWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ po modyfikacji 2 (PDF)

2019-09-09 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2019-10-01 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia w ramach projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - zit

2019-05-07 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2019-05-13 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2019-05-14 Pytania i odpowiedzi 3 (PDF) Pytania i odpowiedzi 4 (PDF)

2019-05-16 Pytania i odpowiedzi 5 (PDF) Pytania i odpowiedzi 6 (PDF)

2019-05-17 Pytania i odpowiedzi 7 (PDF)

2019-05-21 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2019-06-05 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 3, 6, 7, 8 i 9 (PDF)

2019-06-11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 1 i 10 (PDF)

2019-06-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 2 i 5 (PDF)

2019-06-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 4 (PDF)


Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), którego przedmiotem są usługi społeczne w postaci usług cateringowych dla uczestników projektu „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krakowie”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).

2019-05-06 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (PDF) Załącznik nr 2_Opis przedmiotu zamówienia (PDF) Załącznik nr 3_Umowa (PDF) Załącznik nr 4_Oświadczenia (PDF)

2019-05-17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

2019-05-20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie mięsa, produktów mięsnych i drobiu

2019-05-02 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2019-05-14 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2019-05-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie pieczywa oraz świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich

2019-04-30 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2019-05-02 Zał. nr 1 do SIWZ po modyfikacji (PDF)

2019-05-13 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2019-05-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie produktów do żywienia dojelitowego

2019-03-21 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2019-03-26 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2019-03-29 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2019-04-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie produktów mleczarskich

2019-02-19 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2019-02-26 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2019-02-28 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2019-03-07 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie

2018-10-31 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF) Zał. nr 6 do SIWZ (PDF) Zał. nr 7 do SIWZ (PDF)

2018-11-08 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF) Pytania i odpowiedzi 3 (PDF)

2018-11-13 Pytania i odpowiedzi 4 (PDF) Pytania i odpowiedzi 5 (PDF) Pytania i odpowiedzi 6 (PDF)

2018-11-14 Pytania i odpowiedzi 7 (PDF)

2018-11-15 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2018-11-19 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej obejmującej pranie i czyszczenie bielizny szpitalnej i odzieży oraz innych wyrobów wymagających prania

2018-10-29 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF)

2018-11-02 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2018-11-07 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2018-11-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie

2018-10-16 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF) Zał. nr 6 do SIWZ (PDF)

2018-10-19 Modyfikacja SIWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF) Pytania i odpowiedzi 3 (PDF) SIWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ po modyfikacji (PDF)

2018-10-22 Pytania i odpowiedzi 4 (PDF)

2018-10-24 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2018-10-26 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF)


Dostawa do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia część 2

2018-10-04 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2018-10-09 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF) Pytania i odpowiedzi 3 (PDF) Pytania i odpowiedzi 4 (PDF) Pytania i odpowiedzi 5 (PDF) Pytania i odpowiedzi 6 (PDF) Pytania i odpowiedzi 7 (PDF) Pytania i odpowiedzi 8 (PDF)

2018-10-12 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2018-10-22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

2018-11-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie różnych artykułów spożywczych

2018-08-20 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2018-08-21 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2018-08-28 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2018-09-07 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

2018-09-26 Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia

2018-07-28 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2018-08-01 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF) Pytania i odpowiedzi 3 (PDF) Pytania i odpowiedzi 4 (PDF)

2018-08-02 Pytania i odpowiedzi 5 (PDF) Pytania i odpowiedzi 6 (PDF) Pytania i odpowiedzi 7 (PDF)

2018-08-06 Pytania i odpowiedzi 10 (PDF) Pytania i odpowiedzi 8 (PDF) Pytania i odpowiedzi 9 (PDF)

2018-08-07 Pytania i odpowiedzi 11 (PDF) Pytania i odpowiedzi 12 (PDF)

2018-08-08 Pytania i odpowiedzi 13 (PDF) Pytania i odpowiedzi 14 (PDF)

2018-08-10 Pytania i odpowiedzi 15 (PDF) Pytania i odpowiedzi 16 (PDF) Pytania i odpowiedzi 17 (PDF)

2018-08-14 Pytania i odpowiedzi 18 (PDF)

2018-08-16 Pytania i odpowiedzi 19 (PDF)

2018-08-20 Pytania i odpowiedzi 20 (PDF) Pytania i odpowiedzi 21 (PDF)

2018-08-21 Pytania i odpowiedzi 22 (PDF) Pytania i odpowiedzi 23 (PDF)

2018-08-24 Pytania i odpowiedzi 24 (PDF)

2018-09-03 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2018-09-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania (PDF)


Dostawa do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie produktów farmaceutycznych

2018-07-19 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2018-07-26 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF) Pytania i odpowiedzi 3 (PDF)

2018-07-27 Pytania i odpowiedzi 4 (PDF)

2018-08-07 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2018-08-24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego

2018-07-19 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2018-07-26 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF) Pytania i odpowiedzi 3 (PDF) Pytania i odpowiedzi 4 (PDF)

2018-07-27 Pytania i odpowiedzi 10 (PDF) Pytania i odpowiedzi 11 (PDF) Pytania i odpowiedzi 12 (PDF) Pytania i odpowiedzi 5 (PDF) Pytania i odpowiedzi 6 (PDF) Pytania i odpowiedzi 7 (PDF) Pytania i odpowiedzi 8 (PDF) Pytania i odpowiedzi 9 (PDF)

2018-07-30 Pytania i odpowiedzi 13 (PDF) Pytania i odpowiedzi 14 (PDF)

2018-08-01 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2018-08-10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie środków dezynfekcyjnych

2018-06-29 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do umowy (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2018-07-06 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF) Pytania i odpowiedzi 3 (PDF) Pytania i odpowiedzi 4 (PDF) Pytania i odpowiedzi 5 (PDF) Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do umowy po modyfikacji (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ po modyfikacji (PDF)

2018-07-10 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2018-07-11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie mięsa, produktów mięsnych i drobiu

2018-04-17 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2018-04-27 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2018-05-07 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie produktów do żywienia dojelitowego

2018-03-07 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2018-03-13 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2018-03-16 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2018-03-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie termomodernizacyjnej Pawilonu nr 3 w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie

2018-02-27 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF) Zał. nr 6 do SIWZ (PDF) Zał. nr 7 do SIWZ (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - cz. 1 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - cz. 2 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - cz. 3 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - cz. 4 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - cz. 5 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - cz. 6 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - cz. 7 (PDF) Zał. nr 9 do SIWZ (PDF)

2018-03-13 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 - załącznik (PDF)

2018-03-19 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2018-03-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie produktów mleczarskich

2018-02-15 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF) Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF) Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF) Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF) Załącznik nr 5 do SIWZ (PDF)

2018-02-28 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2018-03-06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej obejmującej pranie i czyszczenie bielizny szpitalnej i odzieży oraz innych wyrobów wymagających prania

2017-10-04 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do umowy (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do umowy (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do umowy (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF)

2017-10-09 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2017-10-12 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2017-10-17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie różnych artykułów spożywczych

2017-08-01 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2017-08-10 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2017-08-22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie produktów farmaceutycznych

2017-08-01 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2017-08-04 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2017-08-08 Pytania i odpowiedzi 3 (PDF) Pytania i odpowiedzi 4 (PDF) Pytania i odpowiedzi 5 (PDF) Pytania i odpowiedzi 6 (PDF)

2017-08-11 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2017-08-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego

2017-07-07 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2017-07-13 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF) Pytania i odpowiedzi 3 (PDF) Pytania i odpowiedzi 4 (PDF) Pytania i odpowiedzi 5 (PDF) Pytania i odpowiedzi 6 (PDF) Pytania i odpowiedzi 7 (PDF)

2017-07-14 Pytania i odpowiedzi 10 (PDF) Pytania i odpowiedzi 8 (PDF) Pytania i odpowiedzi 9 (PDF) Sprostowanie pytań i odpowiedzi 6 (PDF)

2017-07-18 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2017-07-24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Dostawa do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie środków czyszczących i polerujących

2017-06-22 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2017-06-27 Modyfikacja SIWZ (PDF) Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2017-06-29 Modyfikacja nr 2 SIWZ (PDF) Pytania i odpowiedzi nr 2 (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF)

2017-07-04 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2017-07-24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 1, 3, 6, 7, 8 (PDF)

2017-07-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - części 2, 4, 5 (PDF)


Dostawa do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie pieczywa oraz świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich

2017-04-12 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2017-04-21 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2017-05-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie mięsa, produktów mięsnych oraz drobiu

2017-04-12 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2017-04-21 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2017-05-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie produktów mleczarskich

2017-03-09 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2017-03-17 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2017-03-20 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Ogłoszenie o postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Pawilonu nr 5 w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie

2017-02-21 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ + załączniki (PDF) Zał. nr 7 do SIWZ - STWIOR (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - Projekt bud. cz.1 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - Projekt bud. cz.2 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - Projekt bud. cz.3 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - Projekt wyk. cz.1 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - Projekt wyk. cz.10 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - Projekt wyk. cz.11 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - Projekt wyk. cz.12 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - Projekt wyk. cz.13 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - Projekt wyk. cz.14 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - Projekt wyk. cz.15 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - Projekt wyk. cz.16 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - Projekt wyk. cz.2 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - Projekt wyk. cz.3 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - Projekt wyk. cz.4 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - Projekt wyk. cz.5 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - Projekt wyk. cz.6 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - Projekt wyk. cz.7 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - Projekt wyk. cz.8 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - Projekt wyk. cz.9 (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - Przedmiary robót (PDF)

2017-03-06 Decyzja WS-1 (PDF) Decyzja WS-2 (PDF) Decyzja WS-3 (PDF) Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF) Pytania i odpowiedzi 3 (PDF) Zał nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po modyfikacji (PDF)

2017-03-08 Pytania i odpowiedzi 4 (PDF)

2017-03-09 Pytania i odpowiedzi 5 (PDF)

2017-03-13 Modyfikacja siwz (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi 10 (PDF) Pytania i odpowiedzi 6 (PDF) Pytania i odpowiedzi 7 (PDF) Pytania i odpowiedzi 8 (PDF) Pytania i odpowiedzi 8 - rysunki (PDF) Pytania i odpowiedzi 9 (PDF) SIWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - Projekt węzeł c.o. (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót węzeł c.o. (PDF) Zał. nr 8 do SIWZ - Przedmiary robót w wersji .xls (PDF)

2017-03-17 Pytania i odpowiedzi 11 (PDF)

2017-03-20 Pytania i odpowiedzi 12 (PDF)

2017-03-21 Modyfikacja siwz 2 (PDF) Pytania i odpowiedzi 13 (PDF) Pytania i odpowiedzi 14 (PDF) Pytania i odpowiedzi 15 (PDF) Pytania i odpowiedzi 16 (PDF) Zał do modyfikacji nr 2 - przedmiar Zieleń (PDF)

2017-03-22 Pytania i odpowiedzi 17 (PDF) Sprostowanie do pytań i odpowiedzi 14 (PDF)

2017-03-24 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2017-05-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

2017-06-08 Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

2017-06-12 Zawiadomienie o anulowaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

2017-06-20 Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), którego przedmiotem są usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia obejmujące kompleksową organizację i przeprowadzenie: 10 edycji szkoleń poświęconych rehabilitacji geriatrycznej, dla fizjoterapeutów lub 10 edycji szkoleń poświęconych rehabilitacji geriatrycznej dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, w ramach projektu „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” współfinansowanego ze środków MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 w ramach programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych”

2017-02-10 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) Zał. nr 1a - formularz zgłoszeniowy (PDF) Zał. nr 1a - regulamin szkoleń (PDF) Zał. nr 1a do ogłoszenia - szopz część nr 1 (PDF) Zał. nr 1b - formularz zgłoszeniowy (PDF) Zał. nr 1b - regulamin szkoleń (PDF) Zał. nr 1b - szopz część nr 2 (PDF) Zał. nr 2 do ogłoszenia - wzór umowy (PDF) Zał. nr 3 do ogłoszenia - formularz ofertowy (PDF)

2017-02-22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

2017-02-23 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF)


Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie produktów do żywienia dojelitowego

2017-02-10 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2017-02-15 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2017-02-21 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2017-02-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie urządzeń do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii w ramach projektu „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” współfinansowanego ze środków MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 w ramach programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych”

2017-02-09 Ogłoszenie o zamówieniu (PDF) SIWZ (PDF) Zał. nr 1 do SIWZ (PDF) Zał. nr 2 do SIWZ (PDF) Zał. nr 3 do SIWZ (PDF) Zał. nr 4 do SIWZ (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ (PDF)

2017-02-14 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2017-02-15 Pytania i odpowiedzi 3 (PDF) Pytania i odpowiedzi 4 (PDF) Pytania i odpowiedzi 5 (PDF) Pytania i odpowiedzi 6 (PDF)

2017-02-16 Pytania i odpowiedzi 7 (PDF) Sprostowanie do pytań i odpowiedzi 3 (PDF)

2017-02-20 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2017-02-24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 i 15 zamówienia (PDF)

2017-02-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 4 i 10 zamówienia (PDF)


Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie pieluchomajtek

2017-01-24 ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF) siwz.pdf (PDF) zal nr 1 do SIWZ.pdf (PDF) zal nr 2 do SIWZ.pdf (PDF) zal nr 3 do SIWZ.pdf (PDF) zal nr 4 do SIWZ.pdf (PDF) zal nr 5 do SIWZ.pdf (PDF)

2017-01-27 Pytania i odpowiedzi 1 (PDF)

2017-01-30 Pytania i odpowiedzi 2 (PDF)

2017-01-31 Pytania i odpowiedzi 3 (PDF)

2017-02-01 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2017-02-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie różnych mebli i wyposażenia 2.

2016-10-14 Ogłoszenie (PDF) SIWZ (PDF) Załączniki (PDF)

2016-10-18 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2016-10-19 Modyfikacja SIWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi nr 2 (PDF) SIWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ po modyfikacji (PDF)

2016-10-20 Pytania i odpowiedzi nr 3 (PDF) Pytania i odpowiedzi nr 4 (PDF)

2016-10-21 Pytania i odpowiedzi nr 5 i 6 (PDF)

2016-10-25 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2016-11-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

2016-11-25 Ponowne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 16 (PDF)


Ogłoszenie o postępowaniu na świadczenie kompleksowej usługi pralniczej obejmującej pranie i czyszczenie bielizny szpitalnej i odzieży oraz innych wyrobów wymagających prania

2016-09-29 Ogłoszenie (PDF) SIWZ (PDF) Załączniki (PDF)

2016-10-04 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2016-10-07 Informacja z otwarcia ofert (PDF) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie różnych mebli i wyposażenia

2016-09-20 Ogłoszenie (PDF) SIWZ (PDF) Załączniki (PDF)

2016-09-23 Modyfikacja SIWZ (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF) Pytania i odpowiedzi nr 2 (PDF) Pytania i odpowiedzi nr 3 (PDF) Rysunek pomocniczy Biurko lada L (PDF) SIWZ po modyfikacji (PDF) Zał. nr 5 do SIWZ po modyfikacji (PDF)

2016-09-27 Pytania i odpowiedzi nr 4 (PDF)

2016-09-29 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2016-10-06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie łóżek szpitalnych

2016-09-13 Ogłoszenie (PDF) SIWZ (PDF) Załączniki (PDF)

2016-09-16 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2016-09-19 Pytania i odpowiedzi nr 2 (PDF)

2016-09-20 Pytania i odpowiedzi nr 3 i 4 (PDF)

2016-09-23 Informacja z otwarcia ofert (PDF)

2016-09-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Ogłoszenie o postępowaniu na przygotowanie i produkcję filmu oraz spotu promocyjno-informacyjnego dotyczących projektu „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”.

2016-07-27 Ogłoszenie (PDF) SIWZ (PDF) Załączniki (PDF)

2016-08-02 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2016-08-04 Informacja o zmianie ogłoszenia (PDF) Modyfikacja SIWZ (PDF) SIWZ po modyfikacji (PDF)

2016-08-11 Informacja 2 o zmianie ogłoszenia (PDF)

2016-09-01 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie urządzeń medycznych

2016-07-26 Ogłoszenie (PDF) SIWZ (PDF) Załączniki (PDF)

2016-07-28 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2016-08-02 Modyfikacja SIWZ (PDF) Pytania i odpowiedzi nr 2 (PDF) SIWZ po modyfikacji (PDF)

2016-08-03 Informacja o zmianie ogłoszenia (PDF) Modyfikacja nr 2 SIWZ (PDF) Pytania i odpowiedzi nr 3 (PDF) SIWZ po modyfikacji nr 2 (PDF)

2016-08-04 Pytania i odpowiedzi nr 4 (PDF)

2016-08-05 Pytania i odpowiedzi nr 5 (PDF)

2016-08-23 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie produktów farmaceutycznych

2016-07-22 Ogłoszenie (PDF) SIWZ (PDF) Załączniki (PDF)

2016-07-27 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2016-07-28 Pytania i odpowiedzi nr 2 (PDF)

2016-08-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie różnych artykułów spożywczych

2016-07-20 Ogłoszenie (PDF) SIWZ (PDF) Załączniki (PDF)

2016-08-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Ogłoszenie o postępowaniu na Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Pawilonu nr 5 w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie

2016-07-14 Ogłoszenie (PDF) SIWZ (PDF) Załączniki 1-4 i 6-12 (PDF) Załączniki 5a (PDF) Załączniki 5b część 1a (PDF) Załączniki 5b część 1b (PDF) Załączniki 5b część 1c (PDF) Załączniki 5b część 1d (PDF) Załączniki 5b część 2 (PDF) Załączniki 5b część 3 (PDF) Załączniki 5b część 4 (PDF) Załączniki 5b część 5 (PDF) Załączniki 5c (PDF)

2016-07-21 Dokumentacja Geotechniczna - uzupełnienie (PDF) Modyfikacja SIWZ (PDF) Modyfikacja załącznika nr 5 (PDF) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF) SIWZ po modyfikacji (PDF) Załączniki nr 9b i 9c po modyfikacji (PDF)

2016-07-28 Modyfikacja 2 SIWZ (PDF) Modyfikacja nr 2 załącznika nr 5 (PDF) Ogłoszenie 2 o zmianie ogłoszenia (PDF) Pytania i odpowiedzi nr 2 (PDF) SIWZ po modyfikacji 2 (PDF) Załączniki nr 6 i 9a po modyfikacji 2 (PDF)

2016-08-01 Pytania i odpowiedzi nr 3 (PDF)

2016-08-04 Pytania i odpowiedzi nr 4 (PDF)

2016-08-05 Pytania i odpowiedzi nr 5 (PDF)

2016-08-09 Pytania i odpowiedzi nr 6 (PDF)

2016-08-10 Modyfikacja 3 SIWZ.pdf (PDF) Modyfikacja nr 3 załącznika nr 5 (PDF) Pytania i odpowiedzi nr 7 (PDF)


Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie środków dezynfekcyjnych

2016-06-08 Ogłoszenie (PDF) SIWZ (PDF) Załączniki (PDF)

2016-06-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego

2016-05-18 Ogłoszenie (PDF) SIWZ (PDF) Załączniki (PDF)

2016-05-19 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2016-05-24 Pytania i odpowiedzi nr 2 - 10 (PDF)

2016-05-25 Pytania i odpowiedzi nr 11 (PDF)

2016-05-31 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Prowadzonym na podstawie art. 5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem są usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia obejmujące kompleksową organizację: 32 jednodniowych szkoleń z zakresu opieki długoterminowej, przeznaczonych dla osób, które wymagają opieki długoterminowej ze względu na fakt, iż są niesamodzielne, opiekunów takich osób i osób zainteresowanych w ramach projektu „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” współfinansowanego ze środków MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 w ramach programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych”.

2016-05-16 Ogłoszenie (PDF) Załączniki (PDF)

2016-05-30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

2016-06-08 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF)


Ogłoszenie o przetargu na dostawę do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie mięsa, produktów mięsnych oraz drobiu

2016-02-22 Ogłoszenie (PDF) SIWZ (PDF) Załączniki (PDF)

2016-03-22 Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)


Ogłoszenie o przetargu na dostawę do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie produktów mleczarskich

2016-02-22 Ogłoszenie (PDF) SIWZ (PDF) Załączniki (PDF)

2016-03-10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)


Ogłoszenie o przetargu na dostawę do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie produktów do żywienia dojelitowego.

2016-02-12 Ogłoszenie (PDF) SIWZ (PDF) Załączniki (PDF)

2016-02-16 Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF)

2016-02-18 Pytania i odpowiedzi nr 2 (PDF)

2016-02-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)