Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Opieki Długoterminowej

Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Długoterminowej „Razem łatwiej”


30-663 Kraków, ul. Wielicka 267

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
KRS 0000477991

ALIOR BANK: 76 2490 0005 0000 4530 2144 1825

Razem łatwiej

Prezes

mgr Maciej Ostrykiewicz

Kontakt:
e-mail: razemlatwiej.mco@gmail.com

Informacje ogólne

Nadrzędnym celem działalności naszego Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia pacjentów znajdujących się pod opieką Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych . Zebranie Założycielskie miało miejsce 21 lutego 2013 roku.

Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Długoterminowej działa w oparciu o ustawę Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 1989 r., nr 20, poz. 104 ze zm. ) oraz Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku ( Dz. U. nr 96 poz. 873), a także w oparciu o Statut Stowarzyszenia.

Lokalizacja

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się na terenie Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, przy ul. Wielickiej 267.

Zakres działalności

  • podejmowanie działań sprzyjających podnoszeniu jakości życia osób przewlekle chorych, starszych i niepełnosprawnych poprzez ich integrację i aktywizację,
  • podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości leczenia i opieki nad osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,
  • propagowanie roli instytucji opieki długoterminowej jako jednej z form pomocy osobom przewlekle chorym, starszym i niepełnosprawnym,
  • podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego oraz pomocniczego zatrudnionego w instytucjach opieki długoterminowej oraz przeciwdziałania ich wypaleniu zawodowemu,
  • podejmowanie inicjatyw sprzyjających integracji działań, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia oraz leczenia, opieki i aktywizacji osób przewlekle chorych, starszych i niepełnosprawnych.