Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
mco@mco.krakow.pl
NFZ Unia Europejska
MCO Kraków > O nas

Kierownictwo Zakładu

Dyrektor Naczelny

dr n. med. Janusz Czekaj

510-175-428
tel.: (12) 44-67-500
e-mail: j.czekaj@zol.krakow.pl

Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa

lek. med. Dariusz Kubicz

tel.: (12) 44-67-509
e-mail: kubiczd@zol-krakow.pl

Z-ca Dyr. ds. Pielęgniarstwa

mgr Anna Kliś-Kalinowska

tel.: (12) 44-67-508
e-mail: kliskalinowskaa@zol-krakow.pl

Z-ca Dyr. ds. Adm.-Techn.

mgr Łukasz Bartkowicz

tel.: (12) 44-67-503
e-mail: l.bartkowicz@zol.krakow.pl

Główny Księgowy

mgr Marta Pabian

tel.: (12) 44-67-520
e-mail: pabianm@zol-krakow.pl