Je偶eli maj膮 Pa艅stwo problem z odczytaniem tekstu, prosz臋 wcisn膮膰 kombinacj臋 klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK艁AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ UE
MCO Krak贸w > O nas

Polityka i cele jako艣ci

Nadrz臋dnym celem Miejskiego Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie jest 艣wiadczenie us艂ug medycznych na wysokim, specjalistycznym poziomie, zapewniaj膮c Pacjentom i osobom odwiedzaj膮cym, a tak偶e personelowi, przyjazne oraz bezpieczne warunki leczenia, pobytu i pracy. Podstaw膮 Systemu Zarz膮dzania w MCO s膮 wymagania normy EN ISO 9001:2015.

Polityk臋 Jako艣ci realizujemy poprzez:

 1. przestrzeganie Praw Pacjenta, ochron臋 jego danych osobowych, traktowanie Pacjenta, jako decyduj膮cego podmiotu w procesie udzielania 艣wiadcze艅 zdrowotnych,
 2. sta艂e rozpoznawanie oczekiwa艅 i problem贸w Pacjent贸w, otoczenie ich fachow膮 i troskliw膮 opiek膮 na najwy偶szym poziomie,
 3. systematyczne podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego personelu oraz stawianie rosn膮cych wymaga艅 naszym dostawcom,
 4. koncentrowanie si臋 na zapobieganiu i uznawaniu pope艂nionych b艂臋d贸w za cenne do艣wiadczenie wspomagaj膮ce doskonalenie Systemu Zarz膮dzania Jako艣ci膮,
 5. traktowanie Systemu Zarz膮dzania Jako艣ci膮 jako 艣rodka do skutecznego i racjonalnego zarz膮dzania MCO na ka偶dym poziomie jego dzia艂ania, a nie celu samego w sobie.

Uzyskujemy wymagan膮 przez Pacjent贸w jako艣膰 poprzez:

 1. dopasowywanie wewn臋trznych zasad post臋powania do wymaga艅 Pacjent贸w w taki spos贸b, aby zapewni膰 im bezpiecze艅stwo oraz osi膮gn膮膰 jak najwi臋ksz膮 skuteczno艣膰 i racjonalno艣膰, zachowuj膮c r贸wnocze艣nie zgodno艣膰 z wymaganiami prawnymi i kodeksami etyki zawodowej, przy zachowywaniu klimatu partnerstwa, zaufania i lojalno艣ci tak w relacjach pracowniczych, jak i podczas kontaktu z Pacjentem,
 2. monitorowanie poziomu satysfakcji Pacjent贸w,
 3. poszukiwanie odpowiednich metod i form podnoszenia kompetencji i 艣wiadomo艣ci personelu i dostawc贸w maj膮cych wp艂yw na zgodno艣膰 realizowanych 艣wiadcze艅,
 4. modernizacj臋 posiadanej infrastruktury, stosowanie sprz臋tu, urz膮dze艅 i aparatury medycznej o najwy偶szej jako艣ci,

Dyrekcja MCO w Krakowie:

 1. jest 艣wiadoma odpowiedzialno艣ci za realizacj臋 cel贸w zawartych w Polityce Jako艣ci,
 2. zapewnia, 偶e Polityka Jako艣ci jest zrozumia艂a i wdro偶ona,
 3. deklaruje ,,my艣lenie oparte na ryzyku鈥欌, jako szansy istnienia i rozwoju MCO,zobowi膮zuje si臋 do zapewnienia wszelkich zasob贸w i pomocy wsz臋dzie tam, gdzie jest to niezb臋dne, w miar臋 posiadanych mo偶liwo艣ci finansowych,
 4. zobowi膮zuje r贸wnocze艣nie wszystkich pracownik贸w MCO do przestrzegania oraz aktywnego wspierania funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarz膮dzania Jako艣ci膮 wed艂ug EN ISO 9001:2015.

Krak贸w 01.07.2019

mgr 艁ukasz Bartkowicz
Zast臋pca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych