Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ Unia Europejska
MCO Kraków > Struktura

Wypożyczalnia sprzętu

Świadczone usługi

MIEJSKIE CENTRUM OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NIESAMODZIELNYCH W KRAKOWIE PROWADZI

BEZPŁATNĄ WYPOŻYCZALNIĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO

OFERUJEMY:

  • ŁÓŻKA MEDYCZNE
  • MATERACE ZMIENNOCIŚNIENIOWE
  • BALKONIKI
  • WÓZKI INWALIDZKIE

 

Z USŁUGI WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU SKORZYSTAĆ MOGĄ:

  • Pacjenci tj. osoby starsze (pow. 60roku życia) i/lub przewlekle chore i/lub niepełnosprawne, czasowo lub trwale niesamodzielne, wymagające pomocy,
  • Opiekunowie pacjentów.

 

KONTAKT:

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków

tel. (12) 44-67-500, fax. (12) 44-67-501

Szczegółowych informacji na temat wypożyczalni udziela Pani Agata Wilkosz tel. (12) 44-67-530

 

Usługi wypożyczania sprzętu medycznego są realizowane w ramach projektu „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych”. W okresie trwałości środki na realizację projektu pochodzą z budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

 

DOKUMNETY:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI