Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Struktura

Terapia Zajęciowa

Kontakt

Zasady kwalifikacji pacjentów

Podczas pobytu istnieje możliwość skorzystania z zajęć indywidualnych lub grupowych terapii zajęciowej.
Po kwalifikacji i wyrażeniu zgody pacjenta na udział, indywidualnie dobierane są metody i techniki pracy z pacjentem.

Lokalizacja

Oddział Ogólny

Oddział Psychiatryczny

Świadczone usługi

  • arteterapia (muzykoterapia, biblioterapia, rękodzieło, zajęcia manualno-plastyczne, robótki ręczne),
  • ergoterapia (ogrodnictwo, tkactwo, rzeźba, witraż),
  • elementy socjoterapii (rozmowy terapeutyczne, spacery, imprezy okolicznościowe),
  • ćwiczenia funkcji poznawczych,
  • prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej,
  • organizowanie okolicznościowych wystaw prac pacjentów,
  • prowadzenie zajęć w sali Snoezelen