Je偶eli maj膮 Pa艅stwo problem z odczytaniem tekstu, prosz臋 wcisn膮膰 kombinacj臋 klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK艁AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ UE
MCO Krak贸w > Projekty

Przebudowa Pawilonu Nr 4

Fundusze Norweskie

聽W latach 2014 - 2016 Miejskie Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie realizowa艂 projekt pt. 鈥濸rzebudowa Pawilonu Nr 4 Miejskiego Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie oraz聽wdro偶enie programu edukacyjnego w zakresie opieki d艂ugoterminowej鈥, wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, w ramach programu PL07 鈥濸oprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trend贸w demograficzno 鈥 epidemiologicznych鈥.

Beneficjenci projektu

Beneficjentami projektu by艂y przede wszystkim osoby starsze, przewlekle chore, niepe艂nosprawne, czasowo lub trwale niesamodzielne, wymagaj膮ce pomocy, a tak偶e ich opiekunowie, rodziny oraz personel medyczny.

Dzia艂ania

W ramach projektu realizowano nast臋puj膮ce dzia艂ania:

 1. Przebudow臋 Pawilonu Nr 4 Miejskiego Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w聽Krakowie wraz z聽zakupem wyposa偶enia
 2. Rozw贸j wsparcia indywidualnego nad pacjentem
 3. Rozw贸j terapii zaj臋ciowych w Miejskim Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
 4. Stworzenie i wdro偶enie programu informacyjno - edukacyjnego 鈥瀂艂oty wiek鈥

Cel projektu

Budowanie sprawnego systemu opieki d艂ugoterminowej w聽wojew贸dztwie ma艂opolskim poprzez zapewnienie profesjonalnych 艣wiadcze艅 z zakresu opieki d艂ugoterminowej.

Cele szczeg贸艂owe projektu

 1. Poprawa warunk贸w bytowych i zwi臋kszenie poziomu bezpiecze艅stwa pacjent贸w Miejskiego Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie poprzez przebudow臋 Pawilonu nr 4.
 2. Zorganizowanie efektywnego systemu umo偶liwiaj膮cego rozw贸j tendencji zmierzaj膮cej do odchodzenia od opieki instytucjonalnej na rzecz rozwijania us艂ug w dziedzinie opieki 艣wiadczonej w domu i w o艣rodkach lokalnych poprzez rozw贸j wsparcia indywidualnego nad pacjentem.
 3. Dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta Miejskiego Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie poprzez wprowadzenie indywidualnych terapii zaj臋ciowych.
 4. Podniesienie wiedzy i kwalifikacji personelu medycznego w zakresie opieki d艂ugoterminowej, geriatrii i gerontologii poprzez stworzony system i wdro偶ony program edukacyjny.
 5. Zapobieganie wyst臋powaniu chor贸b zwi膮zanych ze stylem 偶ycia poprzez dzia艂ania informacyjne i promuj膮ce aktywny 鈥瀦艂oty wiek鈥.

Projekt stanowi艂 istotny element rozwoju Miejskiego Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, a tak偶e poprawy standardu 艣wiadczonych przez plac贸wk臋 us艂ug w zakresie opieki medycznej. By艂 odpowiedzi膮 na problemy dotycz膮ce zapewnienia specjalistycznej opieki ludziom w podesz艂ym wieku przez geriatr贸w i gerontolog贸w. Przyczyni艂 si臋 do rozwoju us艂ug opieku艅czych.

Dodatkowy zakres projektu聽

W okresie stycze艅 - kwiecie艅 2017 r. Miejskie Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie realizowa艂 dodatkowe dzia艂ania w ramach projektu pt. "Przebudowa Pawilonu Nr 4 Miejskiego Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie oraz wdro偶enie programu edukacyjnego w zakresie opieki d艂ugoterminowej" wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w MF EOG 2009-2014 i NMF 2009-2014 w ramach Programu PL07 "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trend贸w demograficzno - epidemiologicznych". Zgoda na realizacj臋 rozszerzonego zakresu projektu wydana zosta艂a w formie decyzji Operatora Programu, czego efektem by艂o zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie.

W okresie stycze艅 - kwiecie艅 2017 r. Miejskie Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie zrealizowa艂 nast臋puj膮ce dzia艂ania:

 1. Stworzono i wyposa偶ono centrum rehabilitacji indywidualnej pacjent贸w oparte o nowoczesne narz臋dzia i techniki. Centrum wyposa偶ono m.in. w: aparat do krioterapii, system do dynamicznego odci膮偶ania pacjenta, rowery magnetyczne, urz膮dzenia do 膰wiczenia mi臋艣ni, wir贸wki, urz膮dzenia do elektroterapii, a tak偶e system do obiektywizacji stanu i neurorehabilitacji os贸b z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju. 艁膮cznie zakupionych zosta艂o 141 sztuk sprz臋tu rehabilitacyjnego.
 2. Przeprowadzono 10 edycji szkole艅 po艣wi臋conych rehabilitacji geriatrycznej dla fizjoterapeut贸w.
 3. Zrealizowano 10 edycji szkole艅 po艣wi臋conych rehabilitacji geriatrycznej dla opiekun贸w os贸b starszych i niepe艂nosprawnych.
 4. Zorganizowano dodatkow膮 kampani臋 promocyjno - informacyjn膮 projektu.

Warto艣膰 projektu

Ca艂kowita warto艣膰 projektu wynios艂a聽15.113.384,36 z艂,聽w tym dofinansowanie ze 艣rodk贸w NMF i MF EOG 2009-2014 wynios艂o聽12.090.707,08 z艂,聽natomiast dofinansowanie ze 艣rodk贸w Gminy Miejskiej Krak贸w wynios艂o聽3.022.677,28 z艂.