Je偶eli maj膮 Pa艅stwo problem z odczytaniem tekstu, prosz臋 wcisn膮膰 kombinacj臋 klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK艁AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ UE
MCO Krak贸w > Projekty

Centrum wsparcia opiekun贸w

W okresie od 01.07.2019 do 30.06.2021 Miejskie Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych Krakowie realizowa膰 b臋dzie projekt pn. 鈥濩entrum wsparcia opiekun贸w nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie鈥 dofinansowany ze 艣rodk贸w Regionalnego Programu Operacyjnego 聽Wojew贸dztwa Ma艂opolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region sp贸jny spo艂ecznie, Dzia艂ania 9.2 us艂ugi spo艂eczne i zdrowotne, Poddzia艂ania 9.2.2 us艂ugi opieku艅cze oraz interwencja kryzysowa 鈥 zit, Typ projektu A. dzia艂ania wspieraj膮ce opiekun贸w nieformalnych os贸b niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub dzia艂alno艣ci plac贸wek zapewniaj膮cych dzienn膮 opiek臋 i aktywizacj臋 os贸b niesamodzielnych (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego).

Celem projektu jest stworzenie i wdro偶enie systemu zwi臋kszaj膮cego dost臋pno艣膰 i jako艣膰 us艂ug kierowanych do os贸b niesamodzielnych oraz聽 opiekun贸w nieformalnych na terenie Gminy Krak贸w i Wieliczka poprzez realizacj臋 dzia艂a艅 wspieraj膮cych opiekun贸w nieformalnych os贸b niesamodzielnych oraz poprzez realizacj臋 dzia艂a艅 zapewniaj膮cych dzienn膮 opiek臋 i aktywizacj臋 os贸b niesamodzielnych.

W wyniku realizacji projektu osi膮gni臋te zostan膮 nast臋puj膮ce rezultaty:

 • 聽378 os贸b zagro偶onych ub贸stwem lub wykluczeniem spo艂ecznym obj臋tych zostanie us艂ugami spo艂ecznymi 艣wiadczonymi w interesie og贸lnym,
 • 378 os贸b zagro偶onych ub贸stwem lub wykluczeniem spo艂ecznym obj臋tych zostanie us艂ugami asystenckimi i opieku艅czymi 艣wiadczonymi w spo艂eczno艣ci lokalnej,
 • 10 wspartych miejsc 艣wiadczenia us艂ug spo艂ecznych istniej膮cych po zako艅czeniu projektu,
 • 10 utworzonych miejsc 艣wiadczenia us艂ug asystenckich i opieku艅czych istniej膮cych po zako艅czeniu projektu,
 • 288 opiekun贸w nieformalnych obj臋tych wsparciem w projekcie w formie szkole艅 opieku艅czych,
 • 60 opiekun贸w nieformalnych obj臋tych wsparciem w projekcie w formie us艂ugi menad偶era opieki,
 • 30 opiekun贸w nieformalnych obj臋tych wsparciem edukacyjnym w plac贸wce dziennej opieki,
 • 288聽 opiekun贸w nieformalnych, kt贸rzy uzyskali kompetencje w zakresie 艣wiadczenia us艂ug opieku艅czych.


Ca艂kowita warto艣膰 projektu to 3 992 519,08 PLN, w tym dofinansowanie ze 艣rodk贸w RPO WM 2014-2020 stanowi 3聽701聽065,18聽 PLN. Wk艂ad w艂asny zapewniony zostanie ze 艣rodk贸w Gminy Miejskiej Krak贸w i 艣rodk贸w Miejskiego Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.

W ramach projektu realizowane b臋d膮 dzia艂ania wspieraj膮ce opiekun贸w nieformalnych os贸b niesamodzielnych oraz dzia艂ania zapewniaj膮ce dzienn膮 opiek臋 i聽aktywizacj臋 os贸b niesamodzielnych.

Centrum oferuje nast臋puj膮ce formy wsparcia skierowane do opiekun贸w os贸b niesamodzielnych:

 • us艂uga menad偶era opieki,
 • wypo偶yczalnia sprz臋tu rehabilitacyjnego i聽medycznego wraz z doradztwem,
 • grupy wsparcia,
 • konferencje edukacyjno鈥搃nformacyjne,
 • szkolenia opieku艅cze (indywidualne oraz grupowe),
 • dzia艂ania informacyjne o r贸偶nych systemach wsparcia, dofinansowa艅, 艣wiadcze艅.

Projekt obejmuje r贸wnie偶 dzia艂ania skierowane bezpo艣rednio do os贸b niesamodzielnych tj. us艂ugi opieku艅czo 鈥 piel臋gnacyjne, us艂ugi aktywizuj膮co 鈥 usprawniaj膮ce i us艂ugi wspomagaj膮ce, kt贸re realizowane b臋d膮 w ramach plac贸wki dziennej opieki.

Wsparcie realizowane w ramach projektu 艣wiadczone jest NIEODP艁ATNIE.

Projekt wsp贸艂finansowany jest ze 艣rodk贸w Gminy Miejskiej Krak贸w