Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Struktura

PLACÓWKA DZIENNEJ OPIEKI I AKTYWIZACJI

Kontakt

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji

tel. (12) 44-67-590

        728 402549

 

Wypożyczalnia sprzętu medycznego

tel. (12) 44-67-530

Zasady kwalifikacji pacjentów

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji oraz wypożyczalnia sprzętu medycznego działa w ramach  „Programu polityki zdrowotnej z zakresu zwiększenia dostępności do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w Gminie Miejskiej Kraków w ramach dziennego lub całodobowego pobytu dla osób niesamodzielnych niewymagających opieki instytucjonalnej oraz z zakresu wsparcia ich opiekunów nieformalnych”.

 

Program skierowany jest do niesamodzielnych mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków oraz do ich opiekunów nieformalnych.

 

Pacjent musi spełniać następujące kryteria:

 • pacjent jest osobą niesamodzielną (ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego)
 • pacjent ma miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków
 • pacjent ma pond 60 lat
 • pacjent choruje na chorobę neurodegeneracyjną (Choroba Parkinsona, Alzheimera, SM, zespoły otępienne, stan po udarze mózgu)
 • pacjent nie wymaga hospitalizacji, nie korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach oddziału dziennego lub w warunkach stacjonarnych, a także nie korzysta z usług oferowanych w innych placówkach dziennej opieki
 • pacjent nie jest dotknięty chorobą psychiczną lub uzależnieniem (poza fazą remisji)
 • pacjent nie jest osobą w terminalnej fazie choroby nowotworowej (poza fazą remisji)
 • pacjent nie jest osobą karmioną przy pomocy zgłębnika, przetoki odżywczej
 • pacjent nie jest osobą całkowicie niesamodzielną tj. niemogącą korzystać z usług rehabilitacyjnych np. osoba leżąca, z zaburzeniami świadomości, bez kontaktu logicznego itp.
 • pacjent nie jest osobą, która nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na pobyt w placówce
 • pacjent nie korzysta równocześnie z usług całodobowych opiekuńczych w ramach pomocy społecznej (np. DPS, mieszkania chronione)
 • pacjent uzyskał w skali Barthel więcej niż 40 pkt .

 

Opiekun nieformalny musi spełniać następujące kryteria:

 • opiekun nieformalny spełnia definicję opiekuna osoby niesamodzielnej tj. jest osobą pełnoletnią opiekującą się osobą niesamodzielną, niebędącą opiekunem zawodowym i niepobierającą wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny.
 • opiekun nieformalny ma miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 

 

Dokumenty niezbędne do przyjęcia do Programu:

 • formularz kwalifikacyjny wraz z ankietę poziomu niesamodzielności, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca występowanie choroby neurodegeneracyjnej (Choroba Parkinsona, SM, choroba Alzheimera, zespoły otępienne, stan po udarze mózgu) – dotyczy osób ubiegających się o przyjęcie do Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji

 

Lokalizacja

Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji, Pawilon nr 5 – budynek B – parter

Miejskie Centrum Opieki Dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie przy ul. Wielickiej 267, 30-663 Kraków

 

Godziny działania Placówki:

 

Poniedziałek  7:30 – 15:30

Wtorek 7:30 – 15:30

Środa 7:30 – 15:30

Czwartek 7:30 – 15:30

Piątek 7:30 – 15:30

 

Świadczone usługi

Zakres udzielanych świadczeń:

 

 1. Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji zapewnia pacjentom opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych. Placówka zapewnia:
 • opiekę połączoną z terapią i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych (opieka fizjoterapeuty, pielęgniarki, psychologa, terapeuty zajęciowego)
 • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz zmniejszenia deficytu w zakresie samopielęgnacji
 • udział w zajęciach terapeutycznych, udział w zajęciach podnoszących sprawność i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym, organizacja czasu wolnego
 • posiłki oraz pomoc w ich spożywaniu (w razie potrzeby)
 • transport do i z Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji (dotyczy pacjentów, których stan zdrowia znacznie ogranicza możliwość poruszania się; transport, ten świadczony jest wyłącznie na terenie Gminy Miejskiej Kraków i nie obejmuje przenoszenia pacjenta do i z samochodu).

 

 1. Wsparcie edukacyjne polegające na udzielaniu informacji, edukacji i poradnictwu (w tym psychologicznym). Powyższe działania mają na celu przygotowanie rodziny iopiekunów pacjenta do kontynuacji opieki w domu.

 

 1. Wypożyczalnia sprzętu medycznego. Jest to bezpłatne wsparcie adresowane do wszystkich opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa.

Rejestracja

Osoby, chcące wziąć udział w Programie proszone są o zgłoszenie się do rejestracji Placówki Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych przy ul. Wielickiej 267 w Krakowie (Pawilon nr 5 – budynek B – parter).

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

 

 

 

Program finansowany jest w całości ze środków Gminy Miejskiej Kraków.