Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ Unia Europejska
MCO Kraków > Kontakt

Dane teleadresowe

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ


30-663 Kraków, ul. Wielicka 267
http://www.mco.krakow.pl
mco@mco.krakow.pl

Sekretariat

(12) 44-67-500
(12) 658-43-24
(12) 658-42-17

Faks

(12) 44-67-501

Centrala :

(12) 44-67-500
(12) 657-90-79
(12) 657-05-85
(12) 657-98-70
(12) 658-42-17
(12) 658-43-24


Dyrektor Naczelny Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

(12) 44-67-500
510-175-428

Poradnia Medycyny Paliatywnej

(12) 44-67-553
(12) 657-05-85
lub telefon Centrali + nr wew. 553

Dział Statystyki Medycznej

(12) 44-67-524
(12) 44-67-525
(12) 657-98-70
lub telefon Centrali + nr wew. 524 i 525
telefon komórkowy 728-435-537

Hospicjum Domowe

(12) 44-67-553
(12) 657-05-85
lub telefon Centrali + nr wew. 553

WYKAZ TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH

PAWILON I

Parter, tel wew. 540
Piętro I, tel wew. 541
Piętro II, tel wew. 542

PAWILON II

Parter (Oddział Paliatywny), tel wew. 550
Parter (Poradnia Paliatywna), tel wew. 553

Parter (Dyżurka Lekarska), tel wew. 554
Piętro I, tel wew. 551
Piętro II, tel wew. 552

PAWILON III

Parter, tel wew. 560
Piętro I (Oddział Psychiatryczny), tel wew. 561
Piętro II (Oddział Psychiatryczny), tel wew. 562

PAWILON IV

Parter, tel wew. 570
Piętro I, tel wew. 571
Piętro II, tel wew. 572

INNE KOMÓRKI

Pracownicy Socjalni, tel wew. 512 i 513
Psycholog, tel wew. 544  i 543
Rehabilitacja, tel wew. 563
Dział Zaopatrzenia, tel wew 518