Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > O nas

Rada Społeczna

Skład Rady Społecznej przy Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego wyznaczona: Anna Okońska - Walkowicz, przewodnicząca

Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego: Grzegorz Leszek Sobol , członek

Artur Buszek, członek

Grażyna Fijałkowska, członek

Magdalena Bassara, członek

Wojciech Wojtowicz, członek

Adam Migdał, czlonek

Alicja Szczepańska, członek