Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ Unia Europejska
MCO Kraków > O nas

Rada Społeczna

Skład Rady Społecznej przy Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Prezydent Miasta Krakowa lub osoba przez niego wyznaczona: Anna Okońska - Walkowicz, przewodnicząca

Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego: Tadeusz Krupiński, członek

Magdalena Bassara, członek

Aleksandra Dziedzic, członek

Ryszard Kapuściński, członek

Mariusz Kękuś, członek

Adam Migdał, czlonek

Mariusz Skórski, członek

Wojciech Wojtowicz, członek