Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Strefa pacjenta

Wnioski i skargi

Informacja o możliwości złożenia skargi lub wniosku w książce skarg i wniosków Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie:

 1. Książki skarg i wniosków dla pacjentów Oddziału Ogólnego i Oddziału Psychiatrycznego znajdują się w Sekretariacie Zakładu i w Dziale Statystyki Medycznej Zakładu (paw. adm. pok. 121)
 2. Książki skarg i wniosków dla pacjentów Oddziału Stacjonarnego Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej znajdują się w Oddziale Stacjonarnym Medycyny Paliatywnej i Poradni Medycyny Paliatywnej.
 3. Skargi i zażalenia można również składać do skrzynek uwag i wniosków rozmieszczonych na każdym z oddziałów zakładu, oraz pocztą elektroniczną na adres: mco@mco.krakow.pl

Skargi i zażalenia można również składać w:

 • Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

  Dział Skarg i Wniosków Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:
  ul. Batorego 24, 31-135 Kraków
  tel. (12) 298-83-03
  e-mail: nfz@nfz-krakow.pl 

 

 • Biuro Nadzoru Właścicielskiego 

  ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
  tel. (12) 616-58-94
  e-mail: nw.umk@um.krakow.pl

 

 • Ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta:

  tel. 800-190-590
  czynna pn.-pt. w godz. 8:00 - 20:00

 

 • Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

  ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

  Przyjęcia interesantów w Biurze:

  *Poniedziałek - w godzinach od 9.00 do 18.00
  *Wtorek - Piątek - w godzinach od 9.00 do 15.00

  tel. (22) 532-82-50
  fax. (22) 532-82-30
  e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
  www.bpp.gov.pl