Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Projekty

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET SPOŁECZNY. BEZPIECZNY DOM

Zdjęcie nr 547 1080px

 

Nasza placówka realizuje grant pn. „Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i personelu Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

 

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

 

Wartość grantu wynosi 250 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 37 500,00  zł wkładu własnego.

 

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

W wyniku realizacji grantu osiągnięte zostaną następujące efekty:

  1. Doposażenie stanowisk pracy personelu Miejskiego Centrum Opieki oraz jego pacjentów w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19.
  2. Doposażenie Miejskiego Centrum Opieki w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.
  3. Utworzenie 2 miejsc izolacji/odbywania kwarantanny dla pacjentów przed przyjęciem do Miejskiego Centrum Opieki w sytuacji wypisu ze szpitala lub przyjęcia interwencyjnego.
  4. Utworzenie 2 miejsc noclegu dla personelu Miejskiego Centrum Opieki, który nie może lub nie chce wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem SARS-CoV-2.

Efektem końcowym grantu będzie stworzenie w Miejskim Centrum Opieki oraz wśród jego pacjentów i pracowników bezpiecznych warunków pobytu i pracy w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

 

 

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.