Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
zol@zol.krakow.pl
NFZ Unia Europejska

Goście z Maastricht

Dziś, wzorem lat poprzednich, złożyli nam wizytę roboczą studenci kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia Uniwersytetu w Maastricht, z Holandii. Studenci oraz ich opiekunowie zapoznali się z organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce, a w szczególności z funkcjonowaniem naszego Centrum. Przybyli...

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krakowie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie realizuje projekt, którego celem jest stworzenie i wdrożenie rozwiązań zapewniających opiekę osobom niesamodzielnym, zwłaszcza po 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej i ambulatoryjnej opieki, a jednocześnie nie wymagają oni opieki całodobowej.

BIP
Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywno-Hospicyjnej
Stowarzyszenie Razem Łatwiej
Projekt Przebudowy Pawilonu nr 4
IMQ
NFZ Kraków