Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ Unia Europejska

Informacja o aktualnych ograniczeniach

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 9.07.2020 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli dyrekcji i Zespołu Zakażeń Szpitalnych tutejszego Centrum, na którym ponownie omówiono szereg zagadnień związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym i zasadność utrzymania ograniczeń wprowadzonych ze względu na pandemię...

Zasady przyjmowania pacjentów

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych przedstawiamy i informujemy o sposobie kierowania świadczeniobiorców (pacjentów) do naszego Centrum

DDOM

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Krakowie

Dzienny Dom Opieki Medycznej zapewnia opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych, w tym: opiekę pielęgniarską, doradztwo medyczne, usprawnienia ruchowe, stymulacja procesów poznawczych, terapię zajęciową oraz przygotowanie rodziny i opiekunów do kontynuacji opieki poprzez działania edukacyjne.

Wypozyczalnia

Wypożyczalnia sprzętu

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie prowadzi bezpłatną wypożyczalnię sprzętu medycznego. Oferujemy między innymi: łóżka medyczne, materace zmiennociśnieniowe, balkoniki, wózki inwalidzkie.

Wypozyczalnia

Centrum Wsparcia Opiekunów

Miejskie Centrum Opieki realizuje projekt skierowany do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów nieformalnych, zamieszkujących na terenie Gminy Kraków lub Wieliczka. Centrum oferuje opiekunom udział w szkoleniach opiekuńczych, usługę menadżera opieki, grupy wsparcia, wypożyczalnię sprzętu medycznego. Osoby niesamodzielne mogą natomiast skorzystać z usług świadczonych w Dziennej Placówce Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych.

BIP
Stowarzyszenie Razem Łatwiej
Centrum Wsparcia Opiekunów
IMQ
NFZ Kraków