GERIATRIA I OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W PRAKTYCE

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA DLA LEKARZYGeriatria i opieka długoterminowa w praktyce - edycja IV Kraków, 4-5 października 2019 r.

Informacje

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na czwartą edycję międzynarodowej konferencji naukowo-szkoleniowej „Geriatria i opieka długoterminowa w praktyce” organizowanej przez Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowiew dniach 4-5 października 2019 r. w centrum konferencyjnym Park Inn by Radisson w  Krakowie.

Konferencja adresowana jest do lekarzy wszystkich specjalności (w tym lekarzy POZ), zainteresowanych tematyką opieki długoterminowej, w tym szczególnie geriatrią i gerontologią. Tematyka konferencji poświęcona będzie głównie problemom starzenia się, najczęstszym chorobom i problemom zdrowotnym u chorych leczonych w warunkach opieki długoterminowej, a także bieżącym problemom w geriatrii i opiece długoterminowej, ze szczególnym uwzględnieniem omówienia aktualnych wytycznych i zaleceń towarzystw naukowych, wyników badań klinicznych i perspektyw w leczeniu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, decyduje więc kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego  do dnia 30 września 2019 r.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma komplet materiałów dydaktycznych i informacyjnych. Ponadto za uczestnictwo w konferencji przysługuje 12 punktów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Zapraszamy!