Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Projekty

Centrum wsparcia opiekunów

Zapraszamy na konferencje organizowane w Krakowie dla pracowników służby zdrowia (różne zawody medyczne i niemedyczne), pracowników socjalnych i innych służb wspierających osoby niesamodzielne i ich opiekunów.

Celem niniejszych działań jest informowanie kadr różnych systemów, o tym jak istotnym wsparciem dla opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych są informacje, którymi dysponują. Informacje te będą połączone z informacją o dostępnym wsparciu funkcjonującym w sektorach powiązanych. Inicjatywy te ułatwią i przyśpieszą przekaz informacji do opiekunów.

Planowane terminy konferencji: IV kwartał 2019 r. i I kwartał 2021 r. (konferencje dwudniowe).

Tematyka konferencji poświęcona będzie współpracy międzysektorowej na rzecz wsparcia opiekunów nieformalnych/ faktycznych osób niesamodzielnych w otrzymaniu kompleksowego wsparcia. Treści konferencji:

  1. Najważniejsze problemy osób niesamodzielnych i ich opiekunów.
  2. Organizacja opieki nad osobą niesamodzielną w Polsce.
  3. Możliwości poprawy opieki nad osobami niesamodzielnymi.
  4. Dobre praktyki i doświadczenia pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych i innych służb np. odpowiedzialnych za dofinansowania, w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.

 

Podczas konferencji zapewnione będzie: wyżywienie, materiały konferencyjne, a przede wszystkim udział prelegentów - cenionych autorytetów z branży.

Pliki do pobrania

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków