Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Projekty

Centrum wsparcia opiekunów

Rekrutacja do projektu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór uczestników do projektu „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi  w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie”.

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych oraz opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie Gminy Kraków lub Wieliczka.

Oferujemy następujące formy wsparcia dla opiekunów nieformalnych:

  •          szkolenia opiekuńcze (indywidualne oraz grupowe),
  •          usługa menadżera opieki,
  •          grupy wsparcia,
  •          wypożyczalnia sprzętu medycznego.

Osoby niesamodzielne mogą natomiast skorzystać z usług  świadczonych w Dziennej Placówce Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych, która zapewnia opiekę  pielęgniarską wsparcie psychologa, dietetyka, opiekuna, udział w zajęciach terapeutycznych, udział w zajęciach podnoszących sprawność (fizjoterapię). Placówka specjalizuje się w opiece nad: osobami starszymi po udarach mózgu, które cierpią ma dysfunkcje ruchowe, osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera oraz osobami cierpiącymi na otępienie.

Wszystkie usługi świadczone są bezpłatnie dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Pierwszy nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest do 20 czerwca 2019 r. Po tej dacie nabór prowadzony będzie w sposób ciągły. 

Szczegółowe informacje oraz wzory formularzy rekrutacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Centrum Opieki pod adresem: https://mco.krakow.pl/ w zakładce „PROJKETY – CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW” (bezpośredni link: https://www.mco.krakow.pl/o-projekcie/).

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu. Oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentacji rekrutacyjnej w postaci konsultacji osobistych w siedzibie Miejskiego Centrum Opieki lub telefonicznych pod numerem (12) 44-67-528 .

 

Wybór projektu do dofinansowania 

W dniu 8 lutego 2018 r. Uchwałą Nr 178/18 Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania projekt pn. „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki  w Krakowie”, złożony w ramach konkursu RPMP.09.02.02-IP.01-12-061/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Przedmiotowy projekt realizowany będzie przez Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r. Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie systemu zwiększającego dostępność i jakość usług kierowanych bezpośrednio do osób niesamodzielnych oraz opiekunów nieformalnych na terenie Gminy Kraków i Wieliczka. 
 
 
 

Uroczyste przekazanie umowy

W dniu 27 czerwca 2018 r. Marszałek Jacek Krupa wręczył Dyrektorowi Miejskiemu Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie porozumienie na realizację projektu pn. "Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie". 

Źródło: www.facebook.com/pg/lubieSkawine/posts

Źródło:  www.facebook.com/pg/lubieSkawine/posts

Uroczystemu przekazaniu umowy towarzyszyła konferencja prasowa z udziałem lokalnych mediów.
Materiały prasowe z tej konferencji dostępne są tutaj:
 

ARTYKUŁ 1

ARTYKUŁ 2 

ARTYKUŁ 3

ARTYKUŁ 4

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków