Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ Unia Europejska
MCO Kraków > Aktualności

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

MIEJSKIE CENDRUM OPIEKI DLA OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE NIEPEŁNOSPRAWYNCH ORAZ NIESAMODZIELNYCH  zaprasza pielęgniarki i pielęgniarzy do udziału w specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

Czas trwania specjalizacji: czerwiec 2018 r. – grudzień 2019 r.

Uczestnikiem specjalizacji mogą być pielęgniarki lub pielęgniarze, którzy:

a)    posiadają prawo wykonywania zawodu;

b)    pracowali w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;

c)     zostali dopuszczeni do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem SMK.

 

Wnioski o zakwalifikowanie do specjalizacji należy składać za pośrednictwem Systemu monitorowania kształcenia, który dostępny jest pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Udział w specjalizacji jest bezpłatny!

 

Regulamin szkolenia: Regulamin

Załączniki do Regulaminu: Załączniki do Regulaminiu