Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ Unia Europejska
MCO Kraków > Aktualności

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

Z dumą informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2016 roku zakończyło się szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek, organizowane przez Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie w ramach projektu „Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej” współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych”.

W spotkaniu, oprócz kierownika szkolenia specjalizacyjnego, a zarazem Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa -- mgr Anny Kliś-Kalinowskiej -- uczestniczył również Dyrektor Naczelny Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie -- dr n. med. Janusz Czekaj.
    
Przez 18 miesięcy 50 pielęgniarek z Małopolski intensywnie podnosiło swoją wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Prawdziwym sprawdzianem zdobytej wiedzy będzie egzamin państwowy w Warszawie, który planowany jest na jesień 2016 roku.

Już dziś życzymy uczestnikom powodzenia.

Zdjęcie nr 132 1080px

Zdjęcie nr 133 1080px