Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ Unia Europejska
MCO Kraków > Aktualności

Spotkanie z okazji Dnia Pielęgniarek

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie się pracowników i dr n. med. Janusza Czekaja, Dyrektora Naczelnego naszego Zakładu. Obecna była również Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa mgr Anna Kliś-Kalinowska. Składanym życzeniom towarzyszyły wyrazy podziękowania pracującym w naszym Zakładzie Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym. Miło jest nam również poinformować, że wśród naszej kadry pielęgniarskiej są osoby wyróżnione przez Ministra Zdrowia Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Zdrowia. Przekazujemy nasze serdeczne gratulacje wyróżnionym tym odznaczeniem Paniom Pielęgniarkom: Pani Marii Wnęk, Pani Agacie Długosz, Pani Małgorzacie Grzesiak, Pani Marii Woszczynie, Pani Ewie Szumskiej, Pani Marcie Kęczkowskiej i Pani Annie Żak.

Zdjęcie nr 143 1080px