Je偶eli maj膮 Pa艅stwo problem z odczytaniem tekstu, prosz臋 wcisn膮膰 kombinacj臋 klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK艁AD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ UE
MCO Krak贸w > Aktualno艣ci

Opieka wytchnieniowa w Miejskim Centrum Opieki

Szanowni Pa艅stwo,

od dnia 1 lipca 2021 r. Miejskie Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie rozszerzy swoj膮 dzia艂alno艣膰 o us艂ugi opieki wytchnieniowej.

Dzia艂alno艣膰 ta prowadzona b臋dzie r贸wnoleg艂e w ramach dw贸ch odr臋bnych inicjatyw. Pierwsza z nich zwi膮zana jest z realizacj膮 przez Centrum Programu 鈥濷pieka wytchnieniowa 鈥 edycja 2021鈥 w ramach uzyskanego przez Gmin臋 Miejsk膮 Krak贸w dofinansowania dla realizacji Programu.

Do skorzystania z us艂ug realizowanych w ramach Programu 鈥濷pieka wytchnieniowa 鈥 edycja 2021鈥 zapraszamy cz艂onk贸w rodzin i opiekun贸w sprawuj膮cych bezpo艣redni膮 opiek臋 nad osobami posiadaj膮cymi orzeczenie o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci, zgodnie z ustaw膮 z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych albo r贸wnowa偶ne orzeczenie.

Szczeg贸艂owe informacje w zakresie sposobu realizacji us艂ugi oraz warunk贸w zg艂oszenia dost臋pne s膮 pod nast臋puj膮cym adresem:

https://www.krakow.pl/bezbarier/aktualnosci/250172,60,komunikat,nabor_uczestnikow_do_udzialu_w_turnusach_opieki_wytchnieniowej_.html?_ga=2.131494735.1538498501.1623217800-1509445736.1593088587

Druga inicjatywa zwi膮zana jest z realizacj膮 przez Miejskie Centrum Opieki dla Os贸b Starszych, Przewlekle Niepe艂nosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie projektu pt. 鈥濩entrum wsparcia opiekun贸w nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki
w Krakowie鈥.

Projekt ten realizowany jest dzi臋ki uzyskanemu dofinansowaniu ze 艣rodk贸w Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Ma艂opolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region sp贸jny spo艂ecznie, Dzia艂ania 9.2 us艂ugi spo艂eczne i zdrowotne, Poddzia艂anie 9.2.2 us艂ugi opieku艅cze oraz interwencja kryzysowa 鈥 zit.

Do skorzystania z tego zakresu us艂ug opieki wytchnieniowej zach臋camy opiekun贸w nieformalnych/ faktycznych os贸b niesamodzielnych, kt贸rzy wymagaj膮 wsparcia z uwagi na okresowy brak mo偶liwo艣ci sprawowania opieki nad osob膮 niesamodzieln膮 lub okresow膮 potrzeb臋 odpoczynku. Na podstawie ustalonych kryteri贸w personel wydaje rekomendacj臋 do zakwalifikowania uczestnika do projektu. Okres obj臋cia us艂ug膮 wytchnieniow膮 to od 2 do 4 tygodni. Forma wsparcia realizowana jest nieodp艂atnie.

Szczeg贸艂owe informacje w zakresie sposobu realizacji us艂ugi oraz warunk贸w zg艂oszenia dost臋pne s膮 pod nast臋puj膮cym adresem:

https://wsparciedlaopiekuna.pl/rekrutacja/

Kontakt: tel (12) 44-67-597, (12) 44-67-567 Koordynator