Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ UE
MCO Kraków > Aktualności

Konferencja - Opieka u kresu życia nad osobami starszymi w placówkach opiekuńczych

W tych dniach pracownicy naszego Zakładu - lekarze, psychologowie i pielęgniarki - uczestniczyli w międzynarodowej konferencji „Opieka u kresu życia nad osobami starszymi w placówkach opiekuńczych”. Organizatorami konferencji była Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM oraz Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM. Konferencja odbywała się w zabytkowej auli im. Nowodworskiego w obiektach Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. św. Anny 12.

Jednymi z prelegentek były nasze koleżanki - dr n. med. Agata Adamkiewicz-Piejko i mgr Anna Kliś-Kalinowska.