Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ Unia Europejska
MCO Kraków > Aktualności

Wstrzymanie odwiedzin i odwołanie spotkania z dyrekcją

Uprzejmie informujemy, że w nawiązaniu do zarządzenia Dyrektora Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych
oraz Niesamodzielnych w Krakowie nr 6/2020 z dnia 5.03.2020 r. zawieszającego do odwołania odwiedziny pacjentów tutejszego Centrum w związku
z zagrożeniem epidemiologicznym (szczegółowe informacje - patrz poniżej) zostaje odwołane spotkanie z dyrekcją, które planowano na dzień 13 marca 2020 r. Po wyznaczeniu ewentualnego nowego terminu spotkania informacja na ten temat zostanie podana niezwłocznie do Państwa wiadomości.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie uwagi i spostrzeżenia związane z pobytem w tutejszym Centrum można kierować pocztą elektroniczną na adres
mco@mco.krakow.pl lub pocztą tradycyjną na adres Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 267.

Zarządzenie