Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ Unia Europejska
MCO Kraków > Aktualności

Wolontariat

W Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej z Lusiny powstało koło wolontariackie. Członkowie koła  podjęli się wyzwania  pt. „Podać dobro dalej!”. Biorą oni udział w ogólnopolskim projekcie organizowanym przez Fundację im. Heleny Kmieć. Na ostatnim spotkaniu wraz z opiekunką grupy pogłębiali wiedzę na temat osoby Heleny, która zginęła niosąc pomoc innym. Uczniowie bardzo chętnie dyskutowali oraz przygotowywali się do akcji społecznych. Wspólnie ustalili, iż podejmą inicjatywę na rzecz Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych, z którym już wcześniej mieli okazję współpracować. Na dobry początek, uczniowie zdecydowali się zorganizować wśród swoich rodziców i dziadków zbiórkę książek do naszej biblioteki. Akcja organizowana jest pod okiem opiekunki koła wolontariackiego, nauczycielki p. Heleny Radamskiej. 

Zdjęcie nr 445 1080px