Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ Unia Europejska
MCO Kraków > Aktualności

Wizyta przedstawicieli Departamentu Polityki Społecznej Kijowskiej Rady Miejskiej

Dziś w naszym Centrum odbyło się spotkanie przedstawicieli Departamentu Polityki Społecznej Kijowskiej Rady Miejskiej z dyrekcją Centrum, reprezentowaną przez zastępcę dyrektora ds. lecznictwa - lek. med. Dariusza Kubicza i kierownika sekcji psychologów - mgr Bogusławę Mendrych-Sołtysik.
Ze strony ukraińskiej w spotkaniu uczestniczył Dyrektor Departamentu Polityki Socjalnej -Jurij Krikunow, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Socjalnej -Olga Trubnikowa, Dyrektor Kijowskiego Pensjonatu dla osób starszych - Antonina Urbanowska, Dyrektor Kijowskiego Miejskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - Alona Tiereszenko. Spotkanie dotyczyło głównie zagadnień związanych z organizacją opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce na przykładzie funkcjonowania Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie. Wymieniono doświadczenia związane z opieką długoterminową i zarządzeniem instytucjami działającymi na rzecz osób starszych i niesamodzielnych. Spotkanie, które trwało niemal 4 godziny, przebiegało w miłej atmosferze. Pozostało wiele tematów, które obie strony chciałyby jeszcze omówić, dlatego uzgodniono, że spotkania będą kontynuowane.