Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ UE
MCO Kraków > Aktualności

Szkolenie z zakresu rozpoznania różnicowego otępień

Dziś dwóch psychologów z naszego Centrum uczestniczyło w szkoleniu na temat rozpoznania różnicowego otępień. Szkolenie prowadziła mgr Mirosława Orłowiejska-Gillert, doświadczony neuropsycholog kliniczny. Było ono okazją do podniesienia kompetencji zawodowych i dostarczyło uczestnikom sporej dawki wiedzy na temat otępień,
a w szczególności metod ich diagnozy funkcjonalnej i różnicowej. Zdobyta wiedza zostanie przekazana całej sekcji psychologów naszego Centrum w ramach szkolenia wewnętrznego.