Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ Unia Europejska
MCO Kraków > Aktualności

Szkolenie Psychologów

Dzisiaj, w naszym Zakładzie odbyło się szkolenie na temat pracy z pacjentem agresywnym . W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego, a także terapii zajęciowej i sekcji psychologów.