Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ Unia Europejska
MCO Kraków > Aktualności

Spotkanie z rodzinami pacjentów

Dzisiaj, z inicjatywy dyrekcji naszego Zakładu, zostało zorganizowane spotkanie pracowników z pacjentami, ich rodzinami i wszystkimi bliskimi. Było to spotkanie inauguracyjne, otwierające cykl nadchodzących kolejnych spotkań tego typu. Spotkania te mają służyć nawiązaniu szeroko rozumianego dialogu pracowników, pacjentów i ich rodzin w celu lepszego poznania wzajemnych spostrzeżeń, uwag i wszystkich ważnych spraw. Na spotkaniu zostały poruszone sprawy dotyczące profilu działalności naszego Zakładu, poziomu zadowolenia z różnych aspektów opieki oraz wzajemnych relacji pomiędzy pacjentami, rodzinami i pracownikami. Każdy mógł anonimowo zgłosić swoje spostrzeżenia w formie pisemnej - z zadowoleniem odnotowaliśmy, że wśród nich znalazły się również podziękowania dla naszych pracowników.