Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ Unia Europejska
MCO Kraków > Aktualności

Spotkania dla rodzin i opiekunów

Pragniemy poinformować, że Dyrekcja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie wraz z zespołem psychologów wyszła z inicjatywą organizowania cyklicznych spotkań dla rodzin i opiekunów naszych pacjentów, będą miały na celu wymianę opinii i spostrzeżeń odnośnie formy opieki długoterminowej realizowanej w naszym Zakładzie. Pragniemy, aby spotkania miały charakter dialogu. Planujemy, aby spotkania odbywały się raz w miesiącu. W ich trakcie przekazywane będą również podstawowe informacje z zakresu medycyny, pielęgnowania i psychologii w geriatrii i opieki długoterminowej. Informacje na temat planowanego kalendarza spotkań opublikujemy już wkrótce.