Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ Unia Europejska
MCO Kraków > Projekty

Przebudowa Pawilonu Nr 3

Opis projektu

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie realizuje projekt pn. „Poprawa jakości usług zdrowotnych poprzez termomodernizację Pawilonu Nr 3 Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych ” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.3 poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 4.3.1 głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – zit (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Zakres projektu obejmuje głęboką, kompleksową modernizację Pawilonu nr 3 wraz z rozbudową o dwa dźwigi szpitalne, dwie klatki schodowe, zabudową balkonów, a także budową drogi wewnętrznej, ciągu pieszo – jezdnego oraz przebudową infrastruktury technicznej.

Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Krakowie.

Planowane efekty

W efekcie realizacji projektu nastąpi:

  1. zwiększenie efektywności energetycznej budynków Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie,
  2. dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt pacjentów do obecnie obowiązujących wymagań sanitarnych, architektonicznych i budowlanych,
  3. dostosowanie pomieszczeń do wymagań wynikających z postępu i wiedzy medycznej,
  4. ograniczenie kosztów funkcjonowania,
  5. scalenie pokrewnych funkcji mające na celu kompleksową i profesjonalną obsługę,
  6. zwiększenie dostępu do medycznych świadczeń wysokospecjalistycznych.

Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich

Całkowity koszt inwestycji to: 19 625 492,34 PLN, w tym dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020 stanowi 3 167 841,07 PLN. Wkład własny zapewniony został ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 

 

 

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków