Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Projekty

Przebudowa Pawilonu Nr 3

Pawilon Nr 3 objęty przebudową przeznaczony jest na stały pobyt pacjentów. Dla obiektu przewidziano przeznaczenie:

 • kondygnacja najniższa przeznaczona będzie na Dział Rehabilitacji Stacjonarnej,
 • kondygnacja parteru przeznaczona będzie na Dział Rehabilitacji Leczniczej,
 • kondygnacja I i II piętra przeznaczona będzie na Oddziały Opieki Długoterminowej.

 

W ramach inwestycji zaplanowano generalną przebudowę budynku kubaturowego, dobudowę dwóch nowych, zewnętrznych klatek schodowych i dwóch dźwigów oraz budowę drogi wewnętrznej pełniącej funkcję drogi pożarowej dla istniejącego budynku. Dodatkowo zaplanowano aranżację zieleni, powiązania zewnętrzne inwestycji oraz nawiązanie do istniejącego systemu sieci i przyłączy.

 

W ramach modernizacji energetycznej budynku zostaną zrealizowanie roboty budowlane obejmujące:

 • wymianę istniejącej instalacji c.w.u.,
 • wymianę instalacji c.o. wraz z montażem przygrzejnikowych zaworów termostatycznych,
 • docieplenie stropodachu nad II piętrem,
 • modernizację sytemu oświetlenia poprzez wymianę na nowoczesne opraw ze źródłami światła typu LED,
 • docieplenie ścian zewnętrznych do stropu nad parterem,
 • docieplenie podłogi na gruncie,
 • wprowadzenie odzysku ciepła z wentylacji poprzez wprowadzenie układu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, montaż central wentylacyjnych wraz z automatyką i sterowaniem, rozprowadzenie kanałów, izolacje, kratki i przepustnice wentylacyjne, montaż sufitów podwieszanych,
 • docieplenie ścian gruntowych,
 • modernizację elewacji wschodniej i zachodniej w tym budowę przegrody zewnętrznej i docieplenie balkonów od spodu oraz montaż energooszczędnej stolarki okiennej.

Dzięki realizacji projektu zostanie zwiększona efektywność energetyczna o 63.6%.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków