Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ Unia Europejska
MCO Kraków > Aktualności

Goście z Maastricht

Dziś, wzorem lat poprzednich, złożyli nam wizytę roboczą studenci kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia Uniwersytetu w Maastricht, z Holandii. Studenci oraz ich opiekunowie zapoznali się z organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce, a w szczególności z funkcjonowaniem naszego Centrum. Przybyli goście wysłuchali krótkiego wykładu na temat działalności Centrum, a następnie zostali oprowadzeni po placówce przez psychologa - mgr Urszulę Horwath. Studenci z Maastricht bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i wykazywali duże zainteresowanie funkcjonowaniem oraz bieżącą działalnością Centrum.