Jeżeli mają Państwo problem z odczytaniem tekstu, proszę wcisnąć kombinację klawiszy CTRL i +
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
(12) 44 67 500
Napisz email
NFZ Unia Europejska
MCO Kraków > Aktualności

Dalsza przebudowa i termomodernizacja MCO

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie zawarł z Gminą Miejską Kraków umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej, której przedmiotem jest kontynuacja realizacja zadania inwestycyjnego pn. Poprawa Opieki Geriatrycznej poprzez przebudowę i termomodernizację Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie. W roku bieżącym po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę rozpocznie się pierwszy etap robót budowlanych polegających na budowie Pawilonu nr 5, początek robót planowany jest na przełomie III i IV kwartału 2016 r., a zakończenie w roku 2018. Poniżej prezentujemy wizualizację Pawilonu nr 5. Jednocześnie przedstawiamy wizualizację Pawilonu nr 3, którego przebudowa planowana jest do realizacji w latach 2018 - 2020.

Zdjęcie nr 115 1080px

Zdjęcie nr 116 1080px