Przejdź do treści

logo Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

(12) 44 67 500
Napisz email
logo Narodowy Fundusz Zdrowia logo Unia Europejska
MCO Kraków > Projekty

Budowa Pawilonu Nr 5

W październiku 2017 r. rozpoczęto budowę nowego Pawilonu Nr 5 w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie przy ul. Wielickiej 267. Obiekt przeznaczony jest na opiekę psychiatryczną i ośrodek opieki dziennej.

 

W nowobudowanym Pawilonie Nr 5 zastosowane zostaną rozwiązania techniczne typowe dla budownictwa wysokoenergooszczędnego i pasywnego, co przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię w MCO w Krakowie. Celem projektu jest bowiem poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez stworzenie energooszczędnego obiektu użyteczności publicznej.

 

W efekcie realizacji projektu nastąpi:

 • zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury MCO w Krakowie,
 • reedukacja emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • poprawa jakości infrastruktury MCO w Krakowie, z uwzględnieniem rozwiązań charakterystyczne dla budownictwa wysokoenergooszczędnego i pasywnego,
 • zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów MCO w Krakowie,
 • stworzenie nowych miejsc opieki z przeznaczeniem na opiekę psychiatryczną oraz ośrodek opieki dziennej,
 • poprawa warunków opieki w MCO w Krakowie,
 • rozbudowa systemu opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w Krakowie.

 

Całkowita wartość inwestycji to: 27 462 598,71 PLN, w tym:

 • wartość robót budowalnych: 24 570 179,67 PLN,
 • wartość wyposażenia: 2 367 139,04 PLN,
 • wartość dokumentacji projektowej i nadzoru: 525 280,00 PLN.

 

O projekcie

Pawilon Nr 5 w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie przeznaczony jest na opiekę psychiatryczną, z wyodrębnioną częścią przeznaczoną na ośrodek opieki dziennej. Budynek  powiązany będzie funkcjonalnie przewiązką z pozostałymi pawilonami składającymi się na kompleks Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie. W budynku zlokalizowano następujące funkcje:

 1. Część przeznaczona na opiekę psychiatryczną dzienną, w której zlokalizowane będą m.in. szatnie pacjentów, pokoje terapii grupowych, gabinety terapii indywidualnych, zespół rehabilitacyjny, jadalnia z zespołem zaplecza kuchennego, pomieszczenia pomocnicze (magazynowe, porządkowe). Ta część obiektu przeznaczona jest dla pacjentów przebywających tylko na zabiegi/terapie w określonych godzinach.
 2. Część przeznaczona na opiekę psychiatryczną stacjonarną, w której zlokalizowane będą m.in. zespoły szatniowe personelu, pokoje personelu, pokoje łóżkowe pacjentów, jadalnie z zespołami zapleczy kuchennych. W części tej przewiduje się pobyt 120 pacjentów w pokojach jedno-, dwu- i czteroosobowych.

Na 1 piętrze znajdować będzie się przewiązka, która umożliwi komunikację, transport pacjentów na łóżkach oraz zapewni bezpośrednie połączenie z pozostałymi pawilonami.

Budynek posiadać będzie 3 kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną. Lecznicza funkcja budynku oraz wyposażenie pomieszczeń została zaprojektowana zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą w szczególności w zakresie wymagań dla Oddziałów Psychiatrycznych. W projekcie nowego pawilonu przewidziano ponadto rozwiązania wysokoenergooszczędne:

 1. Zwiększona izolacyjność przegród budowlanych.
 2. Okna o niskim współczynniku przenikania ciepła.
 3. Zastosowanie w całym budynku wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z wysokoefektywnych odzyskiem ciepła.
 4. Wysoka szczelność powietrzna powłoki budynku.
 5. Wyposażenie wszystkich okien w żaluzje zewnętrzne sterowane elektrycznie celem obniżenia zapotrzebowania na chłód w budynku.
 6. Wyposażenie budynku w energooszczędne oprawy oświetleniowe LED.
 7. Wyposażenie budynku w system monitorujący działanie systemów grzewczych (c.o. i c.w.u.) oraz wentylacyjnych celem optymalizacji eksploatacji budynku i całościowej kontroli kosztów zużycia mediów.

Inwestycja realizowana będzie w latach 2017-2018.

 

 

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Gminy Miejskiej Kraków